Reinier de Graaf op plaats 38 in AD Ziekenhuis Top 100

Reinier de Graaf neemt in de AD Ziekenhuis Top 100 een 38e plaats in. Een daling ten opzichte van vorig jaar toen we op plek 24 stonden. De daling op de lijst laat zien dat we nog werk te verzetten hebben, om onze ambitie -in 2016 het beste ziekenhuis van Nederland te zijn- waar te maken. Gezien de enorme gedrevenheid van de medewerkers zien we dit positief tegemoet. Bovendien hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in het digitaliseren van het zorgproces. Dit maakt dat we over betrouwbare informatie beschikken, waarmee we goed op het netvlies hebben wat goed gaat en waar we aandacht aan moeten besteden.

De thema’s waarop we in het AD minder goed scoren, waren dan ook bekend. Sterker nog, we hebben hier het afgelopen jaar al stevig op ingezet. Tussentijdse metingen laten zien dat we op de goede weg zijn de resultaten te verbeteren. Voor het screenen op ondervoeding bij kinderen zijn nu alle verpleegkundigen extra getraind in het afnemen van de score. We hebben ons systeem en de vragenlijst zodanig aangepast, dat deze voor verpleegkundigen makkelijker én verplicht is te gebruiken. Cijfers over het eerste half jaar van 2014 laten zien dat we inmiddels 50 procent van de kinderen screenen. Een stijgende lijn dus.

Ook met het meten van pijn hebben we een grote stap gemaakt. We meten goed en consequent de postoperatieve pijn op de verpleegafdelingen. Onze medisch specialisten en verpleegkundigen hebben de patiënten met pijn dus in beeld. Nu maken we de slag om aan de hand van deze pijnmetingen vroegtijdig medicatie te geven om ernstige pijn te voorkomen. De toelichting in het AD laat zien dat hier ruimte voor verbetering is. Met het trainen van de verpleegkundigen en het aanpassen van ons systeem hopen we in de toekomst nog betere resultaten te behalen.

Voor blaasverwijderingen hebben de urologen van Reinier de Graaf en HagaZiekenhuis de krachten gebundeld, waardoor we de norm wel gaan halen. Door kennis en specialisatie bij elkaar te brengen, kunnen we patiënten nog beter begeleiden en behandelen. Dat doen we bijvoorbeeld op ons snelle oncologiespreekuur. Hier kunnen mensen met een verdenking op een urologische kwaadaardigheid, zoals blaaskanker, binnen 24 uur terecht.

Helaas laten dus niet alle inspanningen om de kwaliteit te verbeteren zich direct al terug zien in de scores van dit jaar. Gelukkig is dat wel zo voor het screenen op het risico op delier. We hebben nu aan de hand van een geautomatiseerd systeem dagelijks inzichtelijk welke patiënten nog gescreend moeten worden. Het duurt enige tijd om zoiets in te richten en te optimaliseren. We zijn blij dat dit nu zijn vruchten afwerpt.

Reinier de Graaf staat op plats 38 in AD Top 100