Reinier de Graaf ontvangt voor zevende keer op rij Roze Lintje

Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft voor de zevende keer op rij het Roze Lintje ontvangen van de Borstkankervereniging Nederland (BVN). Met dit keurmerk laten we zien dat ons ziekenhuis voldoet aan de aangescherpte kwaliteitseisen van de vereniging voor patiëntgerichte borstkankerzorg.

De BVN reikt het Roze Lintje uit aan ziekenhuizen in Nederland die voldoen aan tenminste zes van de acht criteria voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Denk daarbij aan een vast aanspreekpunt voor de patiënt, een gevarieerde samenstelling van het behandelteam en de mogelijkheid van psychosociale zorg voor de patiënt. 

Reinier de Graaf voldoet, net als vorig jaar, aan alle criteria die door de BVN zijn opgesteld. Ons ziekenhuis scoort hoger dan het landelijk gemiddelde wat betreft het percentage patiënten dat aangeeft dat hun wensen helemaal of grotendeels zijn meegenomen bij de keuze van de behandeling of operatie. Ook geven relatief meer patiënten aan dat de betrokken zorgverleners voldoende tijd voor hen hadden.

De volledige resultaten, ook van andere ziekenhuizen in Nederland, zijn in te zien via de Monitor Borstkankerzorg.