Reinier de Graaf neemt deel aan subsidietraject voor implementatie keuzehulpen

In het Reinier de Graaf ziekenhuis vinden we het belangrijk dat de patiënt zelf de regie heeft over zijn of haar behandeltraject. We streven naar het bieden van de juiste zorg, die het beste aansluit bij de persoonlijke behoeftes en wensen van de patiënt. Iedereen is namelijk uniek. In het kader van Samen Beslissen gebruikt Reinier de Graaf keuzehulpen om samen met de patiënt de juiste keuzes te maken. Om deze keuzehulpen verder te verbeteren neemt het ziekenhuis deel aan een subsidietraject van Patient+. 

Patient+ is een organisatie die keuzehulpen ontwikkelt en implementeert. Een keuzehulp zet de voordelen en nadelen van elke behandeling op een rij en helpt de patiënt na te denken over wat voor hem of haar belangrijk is. Daarnaast laat de keuzehulp zien wat het resultaat is van de betreffende behandelingen en vertelt het meer over de complicaties die kunnen optreden. Met behulp van de keuzehulp kan de patiënt behandelopties vergelijken en samen met de zorgprofessional een goed besluit te nemen. Patient+ heeft subsidie gekregen om de keuzehulpen verder te ontwikkelen. Met deze subsidie gaan ze tweedelijns keuzehulpen (keuzehulpen die door zorgprofessionals in ziekenhuizen gebruikt worden) geschikt maken voor de eerste lijn (de huisartsen). 

De doelstelling van het project is het structureel toepassen van Samen Beslissen in gesprekken van patiënten met medisch specialisten en huisartsen, ondersteund door keuzehulpen. Carina Hilders, directeur Reinier de Graaf: “De zorgprofessionals in ons ziekenhuis zijn zich er steeds meer van bewust dat Samen Beslissen een belangrijk onderdeel is van het gesprek in de spreekkamer. Het is heel erg mooi dat door deze subsidie ook de huisarts in zijn spreekkamer meer tools in handen krijgt om samen met de patiënt het goede gesprek te voeren. Dit brengt patiënt, huisarts en medisch specialist meer samen.”

Meer informatie over keuzehulpen vindt u op https://www.keuzehulp.info/