Reinier de Graaf met vlag en wimpel NIAZ-geaccrediteerd

Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft opnieuw de NIAZ-accreditatie behaald. De erkenning van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg is de belangrijkste accreditatie op het gebied van veilige en kwalitatief goede zorg. “Met een score van 162 van de 165 accreditatiepunten voldoet Reinier de Graaf met vlag en wimpel aan de drie V’s: Veiligheid, Verantwoorde zorg en Verbetercultuur. Jullie mogen echt heel trots zijn op jezelf”, aldus Kees van Dun, Directeur van het NIAZ.

De erkenning kreeg extra glans, omdat de auditcommissie vol lof is over de verbondenheid en betrokkenheid van alle medewerkers in Reinier. Dat bleek onder andere uit reacties als ‘de verbondenheid was bijna voelbaar‘ en ‘in de genen van Reinier de Graaf zitten gastvrijheid, waardeoriëntatie, professionaliteit, mensgerichte zorg en verbetercultuur’. De accreditatie geldt voor alle locaties van het Reinier de Graaf ziekenhuis en is geldig tot 1 augustus 2020.

Met deze erkenning toont het Reinier de Graaf ziekenhuis aan dat het zijn processen zo heeft ingericht dat goede kwaliteit van zorg is gewaarborgd. Na bijna honderd gesprekken en werkplekbezoeken concludeerde de voorzitter van het auditteam dat ‘het geheel klopt, omdat de details kloppen’. De tien leden verklaarden onder de indruk te zijn van de organisatie van de onderzochte zorgpaden, de creatieve manier waarop de interne audits worden opgepakt, de planning- en control-cyclus en het daarbij horende ‘prachtige instrument’, het verantwoordingsdashboard.

DORA als sterk punt

Het NIAZ was ook onder de indruk van de aanwezigheid van DORA, de Digital Operating Room Assistant. DORA bewaakt de veiligheid en kwaliteit van de medische apparatuur in alle acht operatiekamers en checkt en dubbel checkt alles. Het systeem houdt het OK-team gedurende de operatie voortdurend op de hoogte, zodat ze een eventuele storing in systemen onmiddellijk kunnen verhelpen. Dit maakt operaties veiliger en stelt medewerkers in staat om beter samen te werken. Het Reinier de Graaf ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat de operatiekamers met dit systeem heeft toegerust. Het systeem is samen met de TU in Delft en Double Sense ontwikkeld. Het NIAZ heeft deze digitale OK-assistent als best practice aangemerkt en stelt het als voorbeeld voor andere ziekenhuizen.

Meer weten over DORA? Lees dan dit artikel.