Reinier de Graaf houdt rampoefening

Op woensdag 6 november vindt tussen 13.00 uur en 16.30 uur op het parkeerterrein van het B-gebouw van het Reinier de Graaf Gasthuis een grote rampoefening plaats. Bij deze oefening zijn ook de GHOR, het Regionaal Ambulancevervoer (RAV) en Defensie betrokken. Naast de spoedeisende hulp nemen diverse afdelingen van Reinier de Graaf deel aan de oefening. Het belangrijkste leerdoel is inzicht te krijgen in de opvang en behandeling van een grote toestroom van zogenaamde T3-slachtoffers. Dit is een patiëntencategorie die minder urgent spoedeisende hulp nodig heeft. Verder is het doel inzicht te krijgen in de samenwerking tussen verschillende afdelingen bij een opgeschaalde situatie, de samenwerking met de huisartsen en het RAV en de ingebruikname van het slachtofferregistratiesysteem.

Voor de rampoefening maken we gebruik van legertenten. In de tenten worden de verschillende afdelingen op realistische wijze nagebootst, zodat de zorg binnen de muren van het ziekenhuis op de vertrouwde manier door kan gaan. De oefening heeft geen enkel effect op de (snelheid van) behandeling van patiënten die met spoed hulp nodig hebben.

Reinier de Graaf oefent met regelmaat om goed voorbereid te zijn op een crisis. Tijdens oefeningen wordt gekeken of de verschillende autoriteiten en hulpverleners goed met elkaar samenwerken, of de juiste besluitvormingsprocedures gevolgd worden en hoe bijvoorbeeld de onderlinge informatievoorziening verloopt. Door dit soort zaken te oefenen kan er goed gereageerd worden in het geval er zich echt een crisis voordoet. Wij hopen op uw begrip in geval van enige overlast.

De oefening is op 6 november te volgen op ons Twitterkanaal: @RdGziekenhuis.

Lees meer over deze rampoefening (pdf)