Reinier de Graaf gaat samenwerken met Chinees ziekenhuis om zorgverlening te verbeteren

Directeur Carina Hilders heeft tijdens een werkbezoek aan de Chinese stad Suzhou een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Suzhou Municipal Hospital (SMH). De komende drie jaar gaan Reinier de Graaf en het Chinese ziekenhuis kennis uitwisselen. Het doel hiervan is om de zorgverlening verder te verbeteren. Er zijn afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van de toenemende zorgvraag, groei van het aantal kwetsbare ouderen, verbeteren van de kwaliteit van zorg, innovatie en wetenschap. Beide ziekenhuizen hebben te maken met grote uitdagingen in de zorg en denken veel van elkaar te kunnen leren.

Werkbezoek

Suzhou is een stad met meer dan 14 miljoen inwoners ongeveer 100 km ten westen van Shanghai. Carina Hilders, directievoorzitter van het Reinier de Graaf ziekenhuis, bezocht daar samen met een aantal collega’s en Peter Bootsma, attaché voor volksgezondheid, welzijn en sport van de Nederlandse ambassade in China het Municipal Hospital. Het bezoek stond in het teken van inzicht krijgen in de demografie van beide landen en elkaars ziekenhuiszorg. Carina Hilders: ”In China wordt de Westerse geneeskunde gecombineerd met de traditionele Chinese geneeskunde. Zo wordt acupunctuur bijvoorbeeld in het ziekenhuis ook ingezet tijdens het revalidatietraject van ouderen. De resultaten zijn erg goed en ik vind het een mooie en complementaire manier om de zorg te verbeteren. Ook zie ik mogelijkheden om samen wetenschappelijk onderzoek te doen. En wij kunnen onze kennis op het gebied van ouderenzorg, moeder- en kindzorg, oncologie - met name prostaatkanker - uitwisselen met het Suzhou Municipal Hospital."

Vergrijzing

Nederland en China staan voor enorme uitdagingen in de gezondheidszorg. De komende jaren vergrijzen beide landen in snel tempo. In 2040 wonen er in Nederland twee miljoen mensen van boven de tachtig jaar, in China zijn er dan meer dan vierhonderd miljoen zestigplussers. Door de eenkindpolitiek in China is het probleem van de vergrijzing nog groter dan in de rest van de wereld. Peter Bootsma: “Beide landen kampen met een vergrijzingsprobleem. Kennisvergroting op het gebeid van ouderenzorg is dan ook van groot belang. Wij stimuleren Westerse overheden en instellingen zoals ziekenhuizen dan ook om samen te werken met Chinese overheden. Zo heeft China interesse in het Nederlandse systeem, waarin verpleeghuizen, wijkverpleging en begeleiding thuis elkaar versterken. Nederland kan daarentegen iets opsteken van de rol van sociale cohesie in de ouderenzorg in China.”

Ambitie

De delegatie van het Reinier de Graaf ziekenhuis is enthousiast over de eerste kennismaking met zorgprofessionals van het Suzhou Municipal Hospital. Niet alleen ziet zij een toegevoegde waarde van kennisoverdracht op het gebied van ouderenzorg. Ook op het speerpunt moeder- en kindzorg van het Reinier de Graaf ziekenhuis worden belangrijke inzichten verkregen. Verder weten de ziekenhuizen elkaar op het gebied van innovatie te inspireren. Carina Hilders: ”Binnen ons topklinische ziekenhuis is innoveren een belangrijke pijler. Elke dag streven we ernaar om de zorg voor onze patiënten te verbeteren. Alleen door vooruit te zien en grensverleggend samen te werken, zoals met China, kunnen we ook in de toekomst topzorg blijven leveren. Ik ben erg trots op de samenwerking met het Suzhou Municipal Hospital. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar op veel gebieden kunnen versterken.”