Reinier de Graaf en HagaZiekenhuis fuseren

De bestuurlijke fusie tussen het Reinier de Graaf Groep (Delft) en het HagaZiekenhuis (Den Haag)  is een feit. Door deze fusievorm kunnen de ziekenhuizen zeer complexe patiëntenzorg blijven aanbieden in de regio, zoals hartchirurgie, radiotherapie en oncologie. Beide organisaties blijven zelfstandig hun patiënten vanuit de vertrouwde locaties het brede pakket aan zorg bieden, inclusief 24 x7 (trauma) spoedeisende hulp, IC en moeder- en kindzorg.  De ziekenhuizen krijgen een gezamenlijke raad van bestuur.

De fusie heeft de goedkeuring van de medische staven, verpleegkundige adviesraden,  ondernemingsraden en cliëntenadviesraden. De banken die garant staan voor de financiering van de (ver)nieuwbouwprogramma’s van beide ziekenhuizen hebben eveneens hun goedkeuring gegeven voor fusie.

Nog betere kwaliteit

Aanleiding voor de samenwerking zijn de toenemende kwaliteitseisen en volumenormen van Inspectie, wetenschappelijke verenigingen en zorgverzekeraars. Door de fusie ontstaat de mogelijkheid om samen te werken op het terrein van zeer complexe medische behandelingen, zoals chirurgische oncologie, radiotherapie, complexe hart- en vaatzorg en IVF. Het is bewezen dat concentratie van hoogcomplexe zorg leidt tot betere kwaliteit.  Deze zorg heeft bovendien een bovenregionale functie, die door de samenwerking om die reden behouden kan blijven.

Behoud van hooggespecialiseerde patiëntenzorg in de regio

De fusie sluit daarnaast aan op de ambities tot samenwerking van verschillende  maatschappen van medische specialisten in beide ziekenhuizen.  Door de fusie kunnen zij zonder mededingingsgerechtelijke bezwaren de door hen gewenste  samenwerking vormgeven.  Ook biedt de nieuwe organisatie de mogelijkheid om de efficiency te verhogen en dure infrastructuur en expertise optimaal te benutten. Hiermee wordt de toenemende financiële druk weerstaan, die wordt opgelegd door overheid, zorgverzekeraars en banken. 

Meer loopbaanmogelijkheden

Dat de ziekenhuizen hun samenwerking willen intensiveren, was al eerder bekend. Op 21 januari stemde de Autoriteit Consument en Markt (voormalig NMA) in met de voorgenomen fusie. De komende maanden voeren beide organisaties een zorgvuldig traject om de verschillende onderdelen, zoals zorginhoud  en besturing, uit te werken.  Voor de medewerkers biedt de fusie meer loopbaanmogelijkheden op meerdere locaties.

Twee ziekenhuizen, één bestuur

De ziekenhuizen blijven zelfstandig, maar maken deel uit van een overkoepelende stichting met de naam Stichting Reinier Haga Groep. Hierin fungeert  een gezamenlijke raad van bestuur, bestaande uit Chiel Huffmeijer (bestuursvoorzitter), Gerrit Littel (bestuurder financiën, CFO), Jaap van den Heuvel (dagelijks bestuur Reinier de Graaf) en Marjolein Tasche (dagelijks bestuur HagaZiekenhuis). De nieuwe stichting komt onder toezicht van één raad van toezicht.