Reinier de Graaf doet mee aan campagne ‘Herken een beroerte’

In het kader van de campagne ‘Herken een beroerte’ staat er maandag 11 en dinsdag 12 september een gigantisch megabrein voor de hoofdingang van het Reinier de Graaf Gasthuis. Hiermee vraagt het ziekenhuis aandacht voor het sneller herkennen van de signalen van een beroerte. Een team van gespecialiseerd verpleegkundigen geeft voorlichting en deelt flyers uit. In het kader van preventie kunnen bezoekers zowel maandag als dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur hun glucose- en cholesterolwaarden laten testen. 

Jaarlijks krijgen duizenden mensen in de regio Haaglanden en Delft Westland Oostland een CVA, oftewel een beroerte. Bij een beroerte wordt de bloedtoevoer naar de hersenen verstopt door een bloedpropje. De kenmerken van een beroerte zijn een scheve mond, verwarde spraak en een lamme arm. Mensen met deze signalen moeten zo snel mogelijk behandeld worden. Hoe sneller er hulp is, hoe kleiner de kans op hersenschade. Daarom organiseert GGD Haaglanden de campagne ‘Herken een beroerte’ met verschillende ziekenhuizen in de regio, de Nederlandse Hartstichting en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden. Alle deelnemende partners vragen hiermee regionaal aandacht voor de signalen van een beroerte. De aftrap van de campagne vond plaats op dinsdag 5 september op de Markt in Delft. 

Behandeling bij een beroerte

Neuroloog Leo Aerden: “Patiënten die bij ons binnenkomen met een beroerte krijgen zo snel mogelijk een CT-scan. Daarna gaan we zo snel mogelijk over tot behandeling om blijvende schade te voorkomen. Op onze Stroke Unit werken een neuroloog, revalidatiearts, transmuraal CVA-verpleegkundige, fysiotherapeut, logopedist en neuropsycholoog intensief samen. Zo kunnen we patiënten de snelle en gespecialiseerde zorg bieden die zij nodig hebben.” Patiënten die na een beroerte zonder revalidatie in een verpleeghuis of revalidatiecentrum naar huis gaan, krijgen zes weken na hun opname in Reinier de Graaf een oproep voor een consult op de CVA-nazorgpoli voor eventueel vervolgonderzoek of behandeling.