Reinier de Graaf biedt gunstigste operatie bij endeldarmkanker

Het is nooit leuk een operatie te ondergaan, maar áls het dan moet, wil je zo weinig mogelijk pijn en belasting ondervinden en snel herstellen. Patiënten met endeldarmkanker zijn daarvan verzekerd in Reinier de Graaf. Zeker 75-plussers ondervinden de voordelen van een kijkoperatie.

Kijkoperatie

Een kijkoperatie, ook minimaal-invasieve operatie genoemd, heeft veel pluspunten. Omdat de chirurg slechts kleine sneetjes maakt, heeft de patiënt een minder grote wond, herstelt hij sneller, kan hij eerder het ziekenhuis verlaten en houdt hij minder littekenweefsel aan de ingreep over. Onlangs bleek uit een internationaal onderzoek dat ook op de lange termijn de kijkoperatie voor endeldarmkanker veilig en effectief is. Bovendien lijkt deze ingreep zelfs een betere kans op overleving te geven bij patiënten met uitgezaaide tumoren, zo stellen de onderzoekers. Toch krijgt niet iedereen deze operatie aangeboden, zo bleek onlangs uit onderzoek van het VUmc. Eén van de conclusies luidde: ‘hoewel 90 procent van de patiënten met endeldarmkanker in aanmerking komt voor een kijkoperatie, krijgt een belangrijk deel (20 procent) nog altijd een traditionele - en minder gunstige - open operatie’.*

Standaard

Voor patiënten met endeldarmkanker in Reinier de Graaf ligt het percentage kijkoperaties aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. “Sterker nog”, vertelt Jan Willem Dekker, chirurg gespecialiseerd in maagdarmkanker, “een kijkoperatie is sinds enkele jaren bij Reinier de Graaf de standaard. In de afgelopen twee jaar hebben al onze patiënten met endeldarmkanker zo’n operatie ondergaan. Natuurlijk lukt dat niet altijd en soms moet de buik alsnog open, maar dat was slechts nodig bij zes procent van de patiënten.”

Oudere patiënten

“Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs dat de kijkoperatie vooral gunstig is voor kwetsbare patiënten”, vertelt Dekker. “Denk aan 75-plussers en/of mensen met bijkomende ziekten.” Reinier de Graaf wil dan ook dat zoveel mogelijk 75-plussers met de ziekte een kijkoperatie ondergaan. Verpleegkundig specialist Sandra de Bruijn: “Wij bieden een programma dat senioren optimaal voorbereidt op de operatie. Kijk, sommige 75-plussers twijfelen of ze nog wel het zware traject van een chirurgische ingreep moeten ingaan. Kan ik dat lichamelijk en geestelijk nog wel aan? Wij zeggen: er zijn geen absolute leeftijdsgrenzen.”

De Bruijn vervolgt: “Een patiënt neemt in overleg met zijn behandelaars de beslissing of hij al dan niet wordt geopereerd. Het streven is om de patiënt ‘zo goed mogelijk aan de start’ te laten verschijnen. Dat vraagt om de inzet van brede specialistische zorg, zoals dieetadviezen om beter op gewicht te komen of een ijzerinfuus om bloedarmoede tegen te gaan. Denk ook aan begeleiding door een fysiotherapeut.”

Hogere levenskwaliteit

Dekker: “De daardoor bereikte fitheid verhoogt niet alleen de overlevingskansen van de 75-plusser, maar leidt ook tot beter functioneren en dus een hogere levenskwaliteit ná de ingreep.”

De Bruijn: “Dat positieve effect is onder meer te danken aan het feit dat de revalidatie zo snel mogelijk na de diagnosestelling van start gaat. Het hangt ook samen met de nazorg. Een ziekenhuis is eigenlijk geen goede omgeving om te herstellen van een operatie. Je ligt er vooral in bed en daardoor verlies je bijvoorbeeld spiermassa. Zes dagen na de operatie vertrekt de patiënt daarom, meestal om te revalideren in Expertisecentrum Westhoff van Florence in Rijswijk. Wij onderhouden steeds nauw contact met de zorgverleners buiten het ziekenhuis.” Dekker: “Het programma voor senioren bestaat sinds begin 2014. Sindsdien zien we in Reinier de Graaf veel minder mensen terug die opnieuw moeten worden opgenomen.”


*) 'Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1.044 patiënten, verspreid over dertig ziekenhuizen in acht landen, onder leiding van chirurg Jaap Bonjer van VUmc. De chirurg pleit ervoor dat meer artsen worden getraind in het opereren middels kijkoperaties.'