Reinier de Graaf beste ziekenhuis in de regio

Het Reinier de Graaf mag zich volgens het AD het beste ziekenhuis van de Haagse regio noemen. Ons ziekenhuis heeft een 24e plaats in de ranglijst behaald. Bestuursvoorzitter Jaap van den Heuvel: “Het afgelopen jaar is door onze medewerkers op alle niveaus weer keihard gewerkt om onze scores te verbeteren. Het is fantastisch dat dit zich vertaalt in deze mooie positie. Onze ambitie is verder te stijgen in de ranglijst en het beste ziekenhuis van Nederland te worden. Hiervoor werken we aan kwaliteit en veiligheid, gastvrijheid  innovaties én in een nieuw ziekenhuis waar onze patiënten  straks prettig kunnen verblijven.”

In 2008 was het Reinier de Graaf het ook al beste ziekenhuis van de regio. Toen behaalden wij een 15e positie. De verbetercultuur en goede samenwerking hebben ervoor gezorgd dat we opnieuw in het rijtje van beste ziekenhuizen staan.

Volumenormen

Op alle door het AD genoemde criteria is ons ziekenhuis het afgelopen jaar vooruit gegaan. Dit is belangrijk, want de kans dat een behandelingen succesvol is, neemt toe naarmate specialisten en behandelteams meer ervaring hebben. We scoren onder andere goed met 193 pacemakeroperaties. Slechts 2,6 procent van de patiënten moest opnieuw worden geholpen vanwege een complicatie. Ook hebben we veel ervaring met staaroperaties: ons ziekenhuis deed er maar liefst 2.463 in 2012.

Heupoperaties

Het Reinier de Graaf onderscheidt zich verder positief op heupoperaties:  9 van de 10 heuppatiënten worden binnen 24 uur geopereerd. Het aantal complicaties blijft netjes laag op 2 procent. Onze afdeling orthopedie is al jaren koploper in hun vakgebied met innovatieve, patiëntvriendelijke behandelingen. Zo passen de orthopeden tijdens het plaatsen van een nieuwe heup lokale verdoving toe en krijgt de patiënt achteraf pijnmedicatie zonder opiaten. Door de gecombineerde pijnbestrijding en een operatie via een klein sneetje ervaren patiënten veel minder napijn en postoperatieve misselijkheid. Hierdoor is snelle mobilisatie mogelijk. Patiënten lopen na het plaatsen van een heupprothese al na twee tot zes uur en gaan ze gemiddeld binnen twee dagen naar huis.

Delier

We vinden het heel jammer dat we laag scoren op delier in de AD-lijst. Deze vorm van verwardheid is een aandoening die veel voorkomt, vooral bij oudere patiënten in het ziekenhuis. In ons ziekenhuis wordt op alle verpleegafdelingen gescreend op het risico op delier. Bij de AD-lijst tellen alleen afdelingen mee die meer dan 80% van de patiënten scoren. Kijken wij naar al onze afdelingen dan halen we een score van 72%. Veel hoger dus dan de 42% die in de AD-lijst meetelt. We zien ook hier weer een positieve trend, die zich in 2013 doorzet. Heeft een patiënt een verhoogd risico op delier? Dan wordt in het Reinier de Graaf nauwlettend in de gaten gehouden of zo iemand ook daadwerkelijk een delirium ontwikkeld. Van de patiënten met een verhoogd risico krijgt 92% deze vervolgscreening en wordt indien nodig de juiste behandeling ingesteld.

Seniorvriendelijk

We screenen niet alleen op delier, maar ook op decubitus, ondervoeding en pijn. Het maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan maatregelen die ons ziekenhuis neemt om de zorg voor kwetsbare ouderen te optimaliseren. Ook de inrichting en toegankelijkheid is zoveel mogelijk afgestemd op deze groep patiënten. Wij verwachten op 1 oktober dan ook in aanmerking te komen voor het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis.

Pijnbestrijding

Ondanks de vele verbeteringen op dit gebied laten wij punten liggen op het onderwerp pijnbestrijding. Nog 10 procent van de patiënten zegt ernstige pijn te hebben. Dit is meer dan het landelijke gemiddelde. Hier zijn maatregelen voor genomen. Inmiddels zien speciale pijnteams alle postoperatieve patiënten. Er zijn korte lijnen met de anesthesiologen, zodat een patiënt snel adequate pijnstilling toegediend kan krijgen. Op het meten van pijn scoren we overigens uitstekend: 94% van de patiënten wordt gezien. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de pijnscores en kunnen we actie ondernemen. We verwachten dan ook het komende jaar de scores verder te verbeteren.

Kwaliteitskeurmerken

Kwaliteit, veiligheid en gastvrijheid blijven belangrijke speerpunten. Dit heeft al diverse kwaliteitskeurmerken opgeleverd, zoals het groene vinkje voor goede stomazorg en bloed- en lymfeklierkanker, een TopZorg Award (èn –predicaat)  voor liesbreuken, darm- en prostaatkanker, het Vaat- en Spataderkeurmerk, de Freya Pluim voor fertiliteitszorg, een Smiley, het certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’ en een drie sterrenkwalificatie voor gastvrijheid. Bovendien heeft de Borstkankervereniging Nederland (BVN) Reinier de Graaf onlangs voor het derde jaar op rij een roze lintje toegekend voor de uitstekende borstkankerzorg. De mammapoli van ons ziekenhuis voldoet aan àlle 12 kwaliteitscriteria en slaagt dus met vlag en wimpel. Slechts 7 andere Nederlandse ziekenhuizen behaalden eenzelfde resultaat.  Ook behaalden we in 2013 de felbegeerde NIAZ-accreditatie. Dit certificaat bevestigt dat Reinier de Graaf doorlopend en systematisch werkt aan een betere organisatie en een hoge kwaliteit van zorg voor onze patiënten.