Reactie op berichtgeving omtrent digitalisering

Het tv programma Meldpunt van Omroep Max berichtte 1 maart 2016 dat patiëntendossiers van verschillende ziekenhuizen in opdracht van het bedrijf iGuana door gedetineerden van organisatie Cellmade zijn voorbereid voor digitalisering (scannen). Over Reinier de Graaf werd gemeld dat deze werkwijze buiten de afspraak met ons ziekenhuis om was.
Wij zijn onaangenaam verrast hierdoor en hebben iGuana om opheldering gevraagd. Wij hebben namelijk geen toestemming verleend om werkzaamheden te laten uitvoeren, anders dan door medewerkers van de firma Allgeier, de voorganger van iGuana.
Enkele jaren geleden heeft Reinier de Graaf voor één project, namelijk de voorbereiding op het elektronische patiëntendossier, de firma Allgeier, ingeschakeld. Het betrof een relatief klein deel van het poliklinisch archief.
Tijdens dat project heeft Reinier de Graaf structureel, tot aan de betrokken medisch specialisten aan toe, gecontroleerd of de dossiers goed waren gedigitaliseerd door Allgeier. Toen en nu hebben wij niet de indruk gekregen dat dossiers onrechtmatig zijn behandeld of verdwenen.
Wij begrijpen uw eventuele bezorgdheid. Vooralsnog zijn ons echter geen incidenten met uw patiëntgegevens bekend. Mocht u desondanks vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.