Radiotherapie start met stereotactische bestraling van longtumoren

Sinds kort kunnen patiënten met stadium I-II longtumoren of longmetastasen in het Reinier de Graaf ziekenhuis behandeld worden door middel van stereotactische radiotherapie. Dit is een manier van behandelen waarbij specialisten in enkele fracties verdeeld over twee weken een zeer hoge dosis straling heel nauwkeurig kunnen geven. Bij deze techniek kan de dosis in het omringende, gezonde weefsel relatief laag gehouden worden.

“Met stereotactische bestraling is de kans dat je de tumor onder controle houdt groot en is de kans op bijwerkingen gering”, aldus radiotherapeut Debora Eschbach-Zandbergen. “Een ander voordeel is dat patiënten hiermee gemiddeld minder bestralingen hoeven te ondergaan. Ik ben heel blij dat we deze behandelmethode nu ook in Reinier de Graaf kunnen aanbieden. Inmiddels is de eerste patiënt succesvol bestraald en zijn voorbereidingen voor de volgende patiënten in volle gang.”

Vooralsnog komen alleen patiënten met stadium I-II longtumoren en patiënten met een solitaire longmetastase voor stereotactische bestraling in aanmerking. Het gaat daarbij om perifeer gelegen tumoren met een grootte tot 5 centimeter. In de toekomst kunnen ook patiënten met meer centraal gelegen tumoren en met meerdere tumorhaarden door middel van deze techniek in Reinier de Graaf behandeld worden.