Opnieuw Pluim voor IVF-zorg Reinier de Graaf

Het Fertiliteitscentrum in Voorburg van Reinier de Graaf, dat in 2014 het 25 jarig jubileum gaat vieren, heeft opnieuw de ‘Freya Pluim’ ontvangen. Alleen klinieken die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, zoals een jaarlijks minimum aantal uitgevoerde IVF/ICSI behandelingen, de wachttijd tot de eerste afspraak en de aanwezigheid van psychosociale ondersteuning, ontvangen het keurmerk. Onze kliniek voldoet aan alle gestelde kwaliteitscriteria. Van Santbrink: ’ Ondanks het feit dat de eisen om te voldoen aan de pluim zijn opgeschroefd, hebben wij het ook dit jaar weer glansrijk gehaald!’

De Fertiliteitskliniek van Reinier de Graaf heeft al jaren een voortrekkersrol op het gebied van fertiliteitszorg. Zo monitort onze kliniek, als eerste in Nederland, embryo’s in een zogenoemde embryoscoop (een soort stoof). Deze methode vergroot de zwangerschapskans bij een IVF- of IVF-ICSI-behandeling, omdat de embryo’s zich continu in de meest gunstige temperatuur- en luchtomstandigheden bevinden. In 2012 was de gemiddelde kans op een doorgaande zwangerschap per gestarte IVF of IVF-ICSI behandeling in onze kliniek groter dan 30%. Voor alle IVF-klinieken in Nederland lag dit percentage in 2011 gemiddeld op 27%.

Filosofie

De filosofie van de kliniek is er in eerste instantie op gericht de kans op een natuurlijke zwangerschap zo groot mogelijk te maken. Is het toch noodzakelijk om tot bijvoorbeeld een IVF/ICSI behandeling over te gaan, dan is de toegepaste methode zodanig dat er een minimaal risico op complicaties is. De kans op een gezond kind is dan het grootst. De Pluim bevestigt dat onze IVF-kliniek kwalitatief hoge zorg levert. Van Santbrink “Naast de waardering die de patiëntenvereniging Freya door het uitreiken van de ‘Pluim ’uitspreekt over onze kliniek is ook het gemiddelde tevredenheidscijfer van 8,13 dat patiënten die bij ons onder behandeling (geweest) zijn aan ons gegeven hebben een teken dat wij op de goede weg zijn".

Online Monitor

De gelijknamige patiëntenvereniging, Freya, publiceert de resultaten van de toetsing in de Monitor Fertiliteitszorg. Via deze online applicatie, die de Nederlandse fertiliteitszorg overzichtelijk in kaart heeft gebracht, kunnen patiënten een weloverwogen keuze maken voor een behandelingskliniek. Ongeveer 50% van de Nederlandse klinieken voldoet niet aan de pluim-criteria. Bovendien stimuleert de Monitor, die ontwikkeld is in samenwerking met Mediquest en diverse beroepsgroepen, klinieken de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren.