Op weg naar maatwerk hormonale borstkankerbehandeling

Het middel tamoxifen in de juiste dosis toedienen aan de juiste vrouwen met borstkanker. Internist-oncoloog Vincent Dezentjé is onlangs aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op onderzoek dat daar aan moet bijdragen.

Waarom is het anti-hormonale medicijn tamoxifen niet effectief bij ongeveer de helft van de patiënten met uitgezaaide borstkanker? Al jaren breken wetenschappers zich er het hoofd over.

Internist-oncoloog Dezentjé van Reinier de Graaf: “We willen graag de factoren kennen die kunnen voorspellen welke patiënten wel of  niet baat hebben bij deze - vaak zo goede - behandeling. En misschien zijn er wel manieren om ervoor te zorgen dat iemand die er niet op reageert, alsnog geschikt wordt voor de therapie.”

Sterker wapen
Als het goed is, wordt tamoxifen in het lichaam omgezet in stoffen die een nog sterker wapen zijn tegen borstkanker. De belangrijkste daarvan is endoxifen.  Maar bij sommige patiënten leidt tamoxifen niet of weinig tot omzetting naar endoxifen. Dezentjé bestudeerde of de mate van omzetting voorspellend is voor een goed effect van het medicijn.

Geschikt
Hij zegt: “Eerder werd gedacht dat het geen nut heeft nog langer tamoxifen toe te dienen bij vrouwen met lage endoxifen-waarden. Ik heb laten zien dat tamoxifen toch effect kan hebben bij patiënten die vanwege een erfelijke afwijking minder endoxifen aanmaken. Er ligt mogelijk ergens een endoxifen-grens tussen wanneer het wel en niet werkt. Vervolgonderzoek moet duidelijk maken of de effectiviteit van tamoxifen kan worden voorspeld op basis van de hoogte van endoxifen in het bloed. De hoop is dat we uiteindelijk weten welke vrouwen geschikt zijn voor de behandeling en wat de beste hoeveelheid tamoxifen is voor hen.”