Nog 100 dagen!

Op zaterdag 23 mei telt de aftelklok nog 100 dagen richting de ingebruikname van het nieuwe Reinier de Graaf. Op maandag 31 augustus opent het nieuwe ziekenhuis haar deuren. Alle voorbereidingen zijn in volle gang. In het nieuwe gebouw werkt het personeel hard aan de inrichting en vinden de allerlaatste bouwkundige aanpassingen plaats.  

Nieuwe fietsenstalling

Projectdirecteur nieuwbouw Cees van der Zande is tevreden. “Iedereen zet zich optimaal in om alles tijdig af te ronden. Zo vordert ook het buitenterrein snel. De bestrating van het hele terrein rondom het nieuwe gebouw is afgerond. De nieuwe fietsenstalling voor het personeel ter hoogte van het H-gebouw  is inmiddels opgeleverd. Er komt alleen nog een tijdelijke bezoekersfietsenstalling  voor de hoofdingang van de nieuwbouw.”

Volop groen

Wie een ronde over het ziekenhuisterrein maakt, ziet ook het opkomende groen in de tuinen van de patio’s. Er komt ook nog beplanting aan de Reinier de Graafweg en rondom De Gravin. Inmiddels zijn de stafdiensten en het management  verhuisd vanuit de gebouwen B en H naar De Gravin, waar voorheen GGZ Delfland in was gevestigd. De verhuizing van het zorgpersoneel naar het nieuwe ziekenhuis vindt eind augustus plaats. 

 
Een polikliniek in het nieuwe ziekenhuis