Nieuwjaarsspeech directeur Carina Hilders 2020

Lieve Reinierders,

Mede namens Stefan, veel dankbaarheid vanuit deze positie om met elkaar het oudste ziekenhuis van Nederland geschiedenis te laten schrijven.....

Er gaat geen ochtend voorbij dat ik vanaf de parkeerplaats het ziekenhuis  binnen loop, met mijn blik op de gevel van dit prachtige gebouw, waar de letters Reinier de Graaf Gasthuis, pronken. Ik realiseer me, ‘ ik hou van Reinier’.....

Bij het zeggen van deze woorden, realiseer ik me dat dit gevoel niet alleen van mij komt, maar dat een ieder op weg naar die ingang op de vroege morgen zich één en betrokken voelt met wat er die dag staat te gebeuren.

We staan klaar voor die ene patient die vandaag net wat meer aandacht nodig heeft, laten in alle rust de patiënt mee beslissen over verdere behandeling, vangen ondanks overbezetting het net geboren kind op, nemen de tijd om de wond uiterst zorgvuldig te sluiten, of halen alles uit de kast om deze patient een keer pijnvrij te laten zijn.

Deze betrokken zorg kan alleen mogelijk worden gemaakt met alle fantastische mensen die hier zich 24x7 uur voor inzetten. Van vrijwilliger, manager, bewaker, apotheker, tot orthopedisch chirurg. De complexiteit van deze organisatie maakt de zorg alleen mogelijk als we dit met elkaar realiseren. De wederzijdse afhankelijkheid waarop compassie is gebaseerd.

Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten om het leed van onze medemensen te verlichten, om afstand te doen van onze troon in het middelpunt van onze wereld en daar een ander plaats te laten nemen, door iedereen zonder uitzondering te behandelen met rechtvaardigheid, billijkheid en respect.

Een mooi voorbeeld werd laatst gegeven door een van onze 300 vrijwilligers. Hij vertelde het verhaal van de ontmoeting met een oudere indrukwekkende dame uit Suriname, die regelmatig het ziekenhuis bezocht. In de loop van de tijd werd daar zo een band opgebouwd, dat zij inmiddels wenste aangesproken te worden als tante S. Tot op een dag hij haar zag zitten in de centrale hal met 3 boodschappentassen een rolkoffer, een grote schoudertas en een scootmobiel, op weg naar huis. Zij zou worden opgehaald door de regiotaxi. Niets bleek minder waar, aan het einde van de dag zat zij nog steeds op diezelfde plek, niet opgehaald en niet thuisgebracht. Ze hadden haar niet meegenomen, ze had te veel bagage bij zich. Daarop heeft de vrijwilliger het initiatief genomen om mevrouw zelf naar huis te brengen…

“Boven gekomen zet ik haar spullen binnen, en ga terug naar het ziekenhuis om de rollator op te halen “Neem de huissleutel maar mee hoor jongen, dat is veel makkelijker voor je.” 30 minuten later zet ik de rollator bij haar in de gang en ga nog even bij haar zitten. De thuiszorg belt aan, tante is in goede handen, ik ga naar huis.”

Maar hoe kunnen we de inzet en compassie van onze medewerkers zelf borgen? We hebben als Reinier al een paar jaar geëxpliciteerd dat onze medewerkers op 1 staan. Als zij goed in hun energie zitten, kunnen ze ook de beste zorg aan die patient leveren. Landelijke cijfers laten echter zien dat er een enorme uitdaging voorligt. Inmiddels geeft 40% van zorgprofessionals klachten aan van burnout, heeft 20% van de assistenten in opleiding problemen met de balans privé-werk, en wordt door 50% van de zorgprofessionals een hoger stress niveau in werk ervaren. Dit heeft directe consequenties voor de kwaliteit van zorg, introduceert medische fouten, een toename van patiëntmortaliteit, maar niet in de laatste plaats het onvermogen om compassievol te handelen.

Maar wat is compassie? Er bereiken mij dagelijks de mooiste verhalen uit de organisatie, waar het gaat om betrokken en oprechte zorg. Compassievol leiderschap, een vermogen om toe te schrijven aan een ieder hier in het Reinier die de kernwaarde oprechte aandacht heeft ontdekt. Het geeft energie om te geven...

Een indrukwekkend voorbeeld vanaf de werkvloer is een dankbare patiënt die bij haar opname in ons ziekenhuis door vrijwilligers was begeleid  en heel goed was hersteld. Ze was zo blij en dankbaar dat ze voor alle vrijwilligers in het ziekenhuis een persoonlijk cadeau heeft gemaakt, dus maar liefst 300 in getal!. De cadeaus werden op 11 december tijdens het vrijwilligersdiner uitgedeeld. 

Compassievol leiderschap…Ik ben oprecht in de stellige overtuiging dat hier de sleutel ligt voor de borging van de zorg in de toekomst en het onderscheidende vermogen van de cultuur van Reinier. De ruimte voor compassie die daardoor ook de veiligheid creëert voor innovatie, en de zelfverzekerdheid voor samenwerking buiten de muren van ons gebouw.

Het zijn deze kernwaarden, compassie, innovatie en samenwerking, die invulling geven aan de zorg die iedere dag geleverd wordt. Of beter gezegd oprechte aandacht, eigen inbreng en grensverleggend.

Het is indrukwekkend om te zien hoe flexibel en vol vertrouwen de organisatie blijft als het verhaal klopt. Het verhaal van Reinier, het verhaal van het oudste ziekenhuis, het verhaal van het beste ziekenhuis van nu.

Het belang van compassievol leiderschap werd het afgelopen jaar geëxpliciteerd in de proeftuinen ten behoeve van de functiedifferentiatie van de verpleegkundige zorg. Hier werd met de professionals ruimte gecreëerd om het vak in de toekomst te borgen vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Het is dan ook fantastisch om te zien dat hier een committment is ontstaan toen wij een van de weinige ziekenhuizen waren die niet gingen staken voor de CAO regeling, maar de verantwoordelijkheid namen om de patiëntenzorg gewoon door te laten gaan.

Ook het vertrouwen wat er bestaat om invulling te geven aan de nieuwe organisatiestructuur, met alle uitdagingen die dit met zich brengt. Het uitgangspunt om de organisatie beter vorm te geven rondom de behoefte en zorg voor de patiënt, is van essentieel belang. Maar zeker uitdagend als we kijken naar verandering van financiële stromen, het beïnvloeden van de vakgroep dynamiek, de nieuwe overlegstructuren en de rol van medisch leiders. Dit is slechts mogelijk om succesvol neer te zetten als de essentie als uitgangspunt  klopt en men aan zijn eigen rol een persoonlijke invulling kan geven.

Het is indrukwekkend om te zien hoe flexibel en vol vertrouwen de organisatie blijft als het verhaal klopt. Het verhaal van Reinier, het verhaal van het oudste ziekenhuis, het verhaal van het beste ziekenhuis van nu.

Dit kan alleen maar wanneer er vanuit compassie ruimte bestaat om te innoveren. Het functioneren van het Innovatieplatform, de unieke samenwerking met de TU Delft, de invulling van de Reinier de Graaf Leerstoel, de samenwerking met meerdere startups, Dora en Manometrics. Allen onderscheidende voorbeelden van het in beweging zijn van de organisatie. Het in beweging zijn van en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden om de uitdagingen in de toekomst van de zorg te borgen. Niet alleen ten behoeve van de patient , maar zeker ook de uitdaging om de zoeken naar oplossingen ten behoeve van de taakverlichting van de medewerkers. We zijn daarom ook intens blij met onze robot Nao, die samen met de medewerkers, de patiënten ondersteunt. Wellicht digitale compassie?

Het is indrukwekkend om te zien hoe flexibel en vol vertrouwen de organisatie blijft als het verhaal klopt. Het verhaal van Reinier, het verhaal van het oudste ziekenhuis, het verhaal van het beste ziekenhuis van nu.

Zelfvertrouwen door compassievol leiderschap, vormt de basis voor samenwerking. Het zijn de voorbeelden van ‘ het moeiteloos samenwerken in de eerste lijn’ met de huisartsen of de samenwerking met de eerstelijnsverloskundigen, het prostaatkanker centrum, die zijn 250ste operatie met succes heeft afgerond in de RHG, of de samenwerking met de VVT, Pieter van Foreest of de gemeente, die ons realiseren dat er meer nodig is dan de zorg alleen vanuit onszelf vorm gegeven. De zorg is te complex geworden om dit alleen op te lossen.

Ontluisterend was het dan ook dat ik op een ochtend op de fiets met de wethouder de buurt rondom dit gebouw ging verkennen, en tot de ontdekking kwam dat er een buurthuis bestaat aan de overkant van de Reinier de Graafweg, ‘het Reiniertje’ genaamd. We werden er onthaald met koffie, maar tegelijkertijd geconfronteerd met het sociale isolement van onze directe omgeving. Deze realiteit maakt ons medeverantwoordelijk om onze bijdrage te leveren aan de gezondheid van deze mensen. 

Een steeds grotere rol als het gaat om preventie, het bereiken van de lage sociaal economische status, en het oprekken van het zorgconcept is waar deze organisatie in de toekomst in mee zal moeten bewegen. Portfoliokeuzen, transitieprogramma’s en netwerkorganisaties zullen de uitdagingen in het komende jaar gaan vormen.

Deze nieuwe verantwoordelijkheden kunnen slechts worden ingevuld als de compassie als leidend principe is geborgd. De verbreding van taken om bij te dragen aan de gezondheid van onze regio, samen met de verschillende partners, waarbij effectief met mensen en middelen wordt omgegaan, om de toegankelijkheid van zorg te borgen in de toekomst.

De juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment, de strategie Reinier 2020, zal ook voor ons in 2020 en daarna een leidend principe blijven. De verdieping die we hierin kunnen aanbrengen, zal ook in de komende jaren voldoende uitdaging geven. Hierbij is te voorspellen dat ‘het juiste moment’ een steeds belangrijkere rol zal gaan vervullen in de toekomst van de zorg. Op het juiste moment de goede zorg geven, vanaf conceptie tot later in het leven, en de rol van preventie en predictie hierin. Want inmiddels is er voldoende evidence dat gericht inzetten van zorg op het juiste moment in iemands leven leidt tot betere gezondheid en zorguitkomsten. Deze inzichten zullen in de nabije toekomst een steeds belangrijkere rol gaan vervullen bij de preventie en gerichte zorgverlening.

Dat we hierbij continu willen blijven leren en verbeteren, zit in de genen van Reinier. De succesvolle visitaties van de STZ en RGS afgelopen jaar hebben dit geëxpliciteerd. We zijn dan ook supertrots op de vele opleidingen, recent de B opleiding voor cardiologie, om ruimte te geven aan het opleiden van de professionals van de toekomst.

We willen dit eigenlijk nog stelliger neerzetten: Reinier wil het beste opleidingsziekenhuis worden in 2020! Die verantwoordelijkheid hebben we met elkaar genomen om te strijden voor onze STZ status, en zullen daarmee ook de verantwoordelijkheid nemen voor de professionals van de toekomst. Om deze op te leiden in oprechte aandacht voor henzelf, voor elkaar en last but not least voor de patiënt.

De zorgprofessionals van de toekomst, de professionals waar compassie toekomt, waar ruimte blijft voor innovatie, en waar de zekerheid blijft geborgd voor netwerksamenwerking. Het samenwerken vanuit nieuwsgierigheid, vrolijkheid, maar vooral dankbaarheid.

Dankbaarheid voor de patient.......


Dank voor uw aandacht