Nieuwe ambassadeurs Stichting Jeugd en Alcohol

De burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt, en Johan Wakkie, adviseur Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) zijn sinds kort ambassadeur van de Stichting Jeugd en Alcohol. De stichting die door kinderarts Nico van der Lely van de polikliniek Jeugd en Alcohol, is opgericht, zet zich met voorlichting, advies en onderzoek in voor het verminderen en voorkomen van alcoholschade bij jongeren. De ambassadeurs zijn onder de indruk van de bevlogenheid van de kinderarts en willen zich inzetten voor de stichting omdat zij het voorkomen van alcoholschade bij jongeren erg belangrijk vinden. 

Marja van Bijsterveldt: “Ik heb mijn naam aan de stichting verbonden omdat ik alcoholpreventie en het voorkomen van alcoholschade bij jongeren een erg belangrijk onderwerp vind. Jongeren zijn zich niet bewust van de impact die alcohol heeft op hun gezondheid. Bovendien ervaart de stad ook de ándere kant van alcohol: de overlast. Als burgemeester kan ik bijdragen aan de bewustwording van de gevaren van alcohol. Bij bezoeken aan bijvoorbeeld studenten- en sportverenigingen kan ik namens de stichting het onderwerp aan de orde stellen.”

Burgemeester Marja van Bijsterveldt.

Johan Wakkie

Ook Johan Wakkie, als oud-bestuurder van de hockeybond bekend in de sportwereld en als adviseur actief bij Jongeren op Gezond Gewicht, verbindt zich graag aan de aanpak van Van der Lely. “Jongeren krijgen te maken met vele ongezonde verleidingen waaronder het drinken van alcohol. En drank is ondanks de strengere wet- en regelgeving nog relatief makkelijk verkrijgbaar. Ook in sportkantines. Daarom vind ik het belangrijk dat jongeren maar ook ouders beseffen hoe schadelijk overmatig alcohol kan zijn voor de ontwikkeling van hun brein. De Stichting Jeugd en Alcohol heeft met voorlichting, wetenschappelijk onderwijs en onderzoek al veel bijgedragen aan die bewustwording en daarom steun ik Nico van der Lely met de stichting. 

Johan Wakkie.

Nico van der Lely

Nico van der Lely, kinderarts in het Reinier de Graaf ziekenhuis, ontdekte dat in Nederland steeds meer jongeren met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belandden. En dat zij op steeds jongere leeftijd gingen drinken. Hij vond dat zeer zorgelijk en wilde hier wat aan doen. Daarom richtte hij in 2006 de polikliniek voor Jeugd en Alcohol op om de kinderen met een alcoholvergiftiging te behandelen en hen samen met de ouders voor te lichten over de onherstelbare schade die comazuipen veroorzaakt. Inmiddels zijn er 12 poliklinieken opgericht in probleemregio’s. Al sinds jaar en dag laat Van der Lely met presentaties in het land en in de media zien wat alcohol bij jongeren teweeg kan brengen. Hij heeft hiermee veel bijgedragen aan de nieuwe manier waarop tegen alcohol en pubers wordt aangekeken. Tevens was hij initiator van de wetswijziging waarbij de leeftijd van verkoop van licht alcoholische dranken werd verhoogd van 16 naar 18 jaar. 

Kinderarts Nico van der Lely.