Medewerkers verbreden horizon tijdens Open Deuren Week

Afgelopen week vond in het Reinier de Graaf ziekenhuis de jaarlijkse Open Deuren Week plaats. Tijdens deze week krijgen medewerkers de mogelijkheid om een dag(deel) op een andere afdeling binnen ons ziekenhuis, het HagaZiekenhuis of het LangeLand Ziekenhuis mee te lopen. Het evenement is een succes, want maar liefst 144 medewerkers hadden zich hiervoor aangemeld. Dit waren zowel zorg- als stafmedewerkers. Binnen Reinier de Graaf zijn met name de Operatiekamer (OK) en de afdeling Kraam en Verloskunde populair als plek om mee te lopen. 

Zo koos communicatieadviseur Berit Oosterholt er ook voor om op de afdeling Kraam en Verloskunde mee te lopen. Zij ervoer het als leuk en leerzaam: “Het was mooi om te zien hoe kraamverzorgsters, verpleegkundigen, verloskundigen en artsen met elkaar samenwerken. Zij zetten zich dag en nacht in om voor baby’s en hun ouders te zorgen, ik heb veel respect voor hoe zij hun werk doen.”

Functioneel beheerder Michaël Thenu ruilde zijn ICT-afdeling een dag in om mee te lopen met de directie. Hij is enthousiast:  “Ik vond het leuk om de directieleden van dichtbij mee te maken. Interessant om te zien vanuit welk perspectief zij kijken en hoe zij de medewerkers in het ziekenhuis aansturen. Ik mocht bij veel gesprekken en afspraken aanwezig zijn. Ik heb alleen maar respect gekregen voor het werk dat directeur Carina Hilders en directeur bedrijfsvoering Stefan Kroese doen.”

De Open Deuren Week wordt georganiseerd door medewerkers van de drie ziekenhuizen. Vanuit Reinier de Graaf zijn loopbaanadviseur Natasja van der Woude en managementassistent Sandra van den Hoorn betrokken. Zij kijken terug op een mooie week: “Medewerkers konden de afgelopen week op een gemakkelijke en laagdrempelige manier een kijkje op een andere afdeling nemen. Ik merk dat het de verbondenheid en het onderlinge begrip vergroot als zij dit doen. Het is ook mooi om te zien hoe trots medewerkers zijn om hun afdeling en expertise te laten zien.” 

Van links naar rechts: Endoscopieverpleegkundige Lucienne van Geest, Maag-Darm-Leverarts Laura de Baaij en analist Marleen Prins. Prins werkt op de afdeling Klinische Chemie en liep mee op de afdeling Maag-Darm-Leverziekten. 

Leonie van den Berge (links), werkzaam bij de Zorgadministratie, liep mee met beveiliger Miranda.