Martin van Rijn komt niet terug naar RHG

Martin van Rijn komt niet terug als bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep. Voorzitter Diana Monissen meldt dat de raad van toezicht heeft ingestemd met zijn verzoek het dienstverband te beëindigen. “We bedanken hem zeer voor zijn inzet voor onze groep. We zijn er ook trots op dat hij de afgelopen periode als tijdelijk minister voor Medische Zorg en Sport zo'n belangrijke bijdrage heeft geleverd in deze crisistijd rond Covid-19”.

Martin van Rijn: “Ik ben dankbaar voor het begrip dat ik heb gekregen van de Reinier Haga Groep, om de tijdelijke functie als minister voor Medische Zorg te vervullen. Gedurende mijn afwezigheid is het proces van ontvlechting voortgegaan, waardoor er een volgende fase is aangebroken. Daarom is dit een goed moment om deze beslissing te nemen”.

De bestuurlijke continuïteit op de korte termijn is verzekerd met Jeroen van Roon. Hij vervult op ad interim-basis de rol van voorzitter van de raad van bestuur, in combinatie met de rol van CFO a.i. De raad van toezicht zal in het licht van de voorgenomen ontvlechting ook voor de langere termijn nog een besluit nemen over het voorzitterschap, waarbij de adviesgremia betrokken worden.