Mag Reinier de Graaf uw medische gegevens elektronisch delen?

Alleen als u persoonlijk toestemming geeft aan Reinier de Graaf kan het ziekenhuis, als uw zorgverlener, uw medische gegevens delen met andere zorgverleners in de regio. Deze zorgverleners mogen deze medische gegevens alleen raadplegen als zij deze nodig hebben voor de zorgverlening aan u.

Met ingang van 1 augustus 2014 zal Reinier de Graaf u gaan informeren over het delen van medische gegevens en u, als u een afspraak heeft in ons ziekenhuis, vragen of u hiervoor toestemming wilt geven.

Waarom start Reinier de Graaf hiermee?

Als patiënt hebt u vaak te maken met verschillende zorgverleners, zoals een huisarts, een apotheker, een specialist ouderengeneeskunde of een specialist uit het ziekenhuis. Het is belangrijk dat zij goed geïnformeerd zijn over uw gezondheid en medicijngebruik. Daarom willen deze zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen inzien. Ook ’s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Waar geef ik toestemming voor?

Bij het uitwisselen van medische gegevens gaat het om persoonlijke informatie. Daarom is het noodzakelijk dat u goed weet waar u toestemming voor geeft. Een aantal veelgestelde vragen hebben wij voor u op een rij gezet. Ook is er een patiëntenfolder  beschikbaar waarin u kunt lezen hoe u toestemming kunt geven en wat dit betekent.