Kwaliteitsvenster geeft in één oogopslag betrouwbare informatie voor patiënt

Reinier de Graaf publiceert, net als andere algemene ziekenhuizen, aan de hand van tien onderwerpen heldere en eenduidige informatie over de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Patiënten kunnen in één oogopslag zien hoe ons ziekenhuis scoort op een bepaald onderwerp ten opzichte van eerdere jaren, het landelijke gemiddelde en/of de norm.

Het kwaliteitsvenster is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het venster is ontwikkeld als antwoord op de toenemende behoefte, vanuit de maatschappij en politiek, om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. Het Kwaliteitsvenster is een eerste stap om als ziekenhuizen zelf de regie te nemen over het zichtbaar maken van zinvolle kwaliteitsinformatie.

De informatie in het venster kunnen patiënten gebruiken als keuze-informatie. Tegelijkertijd is het ook nuttige verbeterinformatie voor ziekenhuizen zelf. Zij zien hoe andere ziekenhuizen presteren op de tien onderwerpen en kunnen dat vergelijken met hun eigen resultaten. Daardoor kan de zorg nog beter en veiliger worden en kunnen de kosten omlaag gaan.

De 10 kwaliteitsindicatoren op een rij: patiëntervaringen, wachttijden, risicovolle operaties, controle medicijnen, werk van artsen, pijnscore, keurmerken, sterftecijfers, infecties, tevredenheid van medewerkers.

Weten hoe Reinier de Graaf scoort? Klik op dan hier. Meer over het Kwaliteitsvenster kijk op de website van de NVZ.