Krakers vertrokken uit zusterflat Voorburg

De krakers die sinds begin december vorig jaar in de zusterflat naast het Diaconessenhuis in Voorburg zaten, hebben het pand verlaten. Na een kort geding heeft de voorzieningenrechter op 8 februari bepaald dat de krakers moesten vertrekken. De krakers waren niet bij deze zitting aanwezig en zijn met de uitzetting door een deurwaarder en/of de politie in het vooruitzicht zelf uit de zusterflat gegaan.

De politie heeft op 10 februari samen met Reinier de Graaf vastgesteld dat de krakers het pand hebben verlaten. Daarop zijn de deuren van de zusterflat dichtgespijkerd en is het hek gesloten. Ook is de uitspraak van de rechter op het pand geplakt. Dit vonnis is zes maanden geldig en kan gedurende deze periode gebruikt worden om dezelfde of nieuwe krakers uit het pand te laten verwijderen.

Nu de krakers uit de zusterflat zijn vertrokken, kan een begin worden gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden van de sloop van het gebouw. Deze bestaan uit een aanvullend asbestonderzoek en een onderzoek naar het mogelijke hergebruik van de fundering. De sloop van de zusterflat begint over enkele weken en is naar verwachting in juli of augustus van dit jaar klaar.

Voor de betrokken omwonenden wordt binnenkort een omwonendenavond georganiseerd om hen bij te praten over de sloop. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging toegestuurd.