Kinderoncologische zorg dichter bij huis

Kinderartsen uit het Reinier de Graaf Ziekenhuis werken  nu ook samen met het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie voor de behandeling van kinderen met kanker. Kinderen die wonen  tussen Leiden en Rotterdam-Noord en een tumor in de buik- of borstholte hebben, krijgen hierdoor behandelingen als chemotherapie dichtbij huis. Dit zogenoemde shared care concept is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

 “Als kinderen de diagnose kanker krijgen, is er in veel gevallen sprake van een lang behandeltraject. Soms wel jaren. Deze kinderen hebben vaak een lage weerstand en zijn daarom vatbaar voor infecties. Het is dan minder belastend als je voor een deel van je behandeling en eventuele complicaties dichtbij huis terecht kunt. Dat scheelt niet alleen reistijd, de wachttijden zijn meestal ook korter,“ zeggen kinderartsen Hekkelaan en Noordzij. Beiden hebben kinderoncologie als aandachtsgebied. Noordzij is daarnaast ook infectioloog. “Ons oncologisch team dat bestaat uit kinderartsen, kinderoncologieverpleegkundigen, kinderpsychologen, pedagogisch medewerkers en diëtisten heeft alle expertise in huis om deze kinderen goede shared care te bieden. De Kinder- en Jeugdafdeling in ons nieuwe ziekenhuis is mede voor deze patiëntencategorie uitgerust met een aantal isolatiekamers met luchtdruk gestuurde sluizen. Hierdoor is de kans dat een kind met lage weerstand een infectie oploopt, kleiner.“  De Kinder- en jeugdafdeling van Reinier de Graaf past dit shared care concept al jarenlang  toe voor kinderen met leukemie. Hiervoor is een samenwerkingsverband met het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Afspraken

In de samenwerkingsovereenkomst met het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie zijn afspraken vastgelegd over onder andere doorverwijzingen, hanteren van behandelrichtlijnen, de inhoud van minder complexe zorg, opleidingstrajecten en waarborgen van kwaliteit en continuïteit. Een beperkt aantal ziekenhuizen in Nederland heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie voor de medebehandeling van kinderen met kanker getekend.

Topexpertise bundelen 

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is een initiatief van ouders van patiënten en professionals in de kinderoncologie in Nederland om alle topexpertise op zorg- en researchgebied samen te bundelen in één nationaal kinderoncologisch centrum. Doelstelling is om het aantal kinderen dat geneest te verhogen van nu 75% naar ruim 90%. Een eerste afdeling is inmiddels binnen de muren van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht gestart, de nieuwbouw zal in 2017 de deuren openen.