Kansrijke start voor alle kinderen in de regio Delft

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Dit is het uitgangspunt van de Delftse coalitie ‘Kansrijke Start’ die op woensdag 9 oktober is opgericht in het Reinier de Graaf ziekenhuis. Bestuursleden van negen organisaties (de Gemeente Delft, Reinier de Graaf, zorgverzekeraar DSW, Delft voor Elkaar, ZEL, Verloskundig Samenwerking Verband (VSV) Reinier, JGZ Zuid Holland West en Delft Support) tekenden een samenwerkingsovereenkomst om hulp aan (aanstaande) ouders en kinderen in een kwetsbare situatie te verbeteren. 

Kansrijke start
De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede gezondheid en ontwikkeling later in het leven. Toch hebben nog te veel kinderen een valse start door bijvoorbeeld vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht. Psychosociale problemen binnen een gezin, huisvesting, armoede en schulden kunnen daarbij een rol spelen. Hoe maak je in deze eerste periode samen een positief verschil voor ouders en kind in een kwetsbare situatie? Dat was de belangrijkste vraag tijdens de bijeenkomst. 

De coalitiepartners die betrokken zijn bij de eerste jaren van een kind, zoals eerste- en tweedelijns verloskundigen, jeugdgezondheidswerkers en vrijwilligersorganisaties die informele hulp bieden binnen het medische en sociale domein, gingen met elkaar in gesprek met als uiteindelijke doel om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Centraal in de discussie stond het verhaal van tienermoeder Adonia. Zij vertelde over de moeilijke situatie waarin ze verkeerde en de hulp die ze als kersverse moeder ontving van jeugdverpleegkundige JGZ Mirjam. 

Samen verantwoordelijk
Met de start van de coalitie ‘Kansrijke start’ in Delft tonen de partners zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de eerste 1000 dagen van een kind in de regio Delft. Tot nu toe werkten de partners te veel in gescheiden werelden. Op individueel niveau van zorgverleners waren er wel verbindingen, maar niet organisatiebreed. “Met deze coalitie creëren we de ruimte om gezamenlijke opgaven op te pakken”, zegt wethouder Hatte van der Woude. “Door drempels tussen de verschillende organisaties weg te nemen willen we er samen voor zorgen dat (aanstaande) ouders zich meer gehoord en beter geholpen voelen.” 

Carina Hilders, directeur Reinier de Graaf ziekenhuis: “Wanneer professionals in de geboortezorg eerder en gerichter partners kunnen betrekken bij sociale problematiek van patiënten, kunnen problemen worden voorkomen. Door samen op te trekken en te kijken naar de echte zorgbehoefte van iemand, kunnen we zorg op maat leveren. Het verbetert de zorg aan aanstaande moeders die kwetsbaar zijn en vergroot de kans op een Kansrijke start voor kinderen. En dat is wat we samen willen bereiken.”