Interactieve voorlichtingsfilm endoscopie maakt ziekenhuisafspraak vooraf vaak overbodig

Patiënten met een verwijzing voor een endoscopie-onderzoek in Reinier de Graaf worden vanaf 2 januari 2017 thuis voorbereid met een voorlichtingsfilm. Zij krijgen de film via een unieke link toegestuurd, zodat zij zich in hun eigen omgeving tijdig kunnen voorbereiden op het onderzoek. De film toont in woord en beeld elke stap van het zorgproces. Aan het eind van de film wordt een vragenlijst gepresenteerd. De patiënt verzendt de antwoorden via een beveiligde digitale omgeving en geeft zo toestemming voor het onderzoek. Voor veel patiënten vervalt hiermee de prescopie-afspraak in het ziekenhuis.

Patiënten die geen internet hebben, digitaal minder vaardig zijn of vanwege hun gezondheid de film niet kunnen bekijken, krijgen een afspraak voor een intakegesprek en beoordeling in het ziekenhuis. De digitale voorlichting komt ook beschikbaar voor patiënten die via een medisch specialist in Reinier de Graaf een verwijzing krijgen voor een endoscopie.

Vertrouwen door heldere voorlichting

Het concept is inmiddels beproefd bij een aantal andere ziekenhuizen. Bij een ziekenhuis waar deze ‘digitale prescopie’ inmiddels een jaar wordt gebruikt, geeft 70% van de patiënten aan dat zij bij voorkeur op deze manier voorgelicht willen worden. Met name ouderen zijn positief, omdat hierdoor een afspraak vooraf in het ziekenhuis meestal niet nodig is. 

Zodra een patiënt een verwijzing krijgt voor een endoscopie-onderzoek, neemt een baliemedewerker van de polikliniek binnen vijf werkdagen contact op met deze patiënt. In dit gesprek vraagt de baliemedewerker naar het e-mailadres van de patiënt en wordt de film vervolgens via een persoonlijke link toegestuurd. Het e-mailadres wordt alleen voor dit doel gebruikt. Via een dashboard wordt voor de baliemedewerker zichtbaar of de patiënt de voorlichtingsfilm heeft ontvangen en bekeken en of de ingevulde vragenlijst al is ontvangen. Zodra deze vragenlijst binnen is, beoordeelt de MDL (Maag-, Darm-, Lever)-arts de ingevulde gegevens. De arts geeft aan of de patiënt alsnog vooraf moet worden uitgenodigd voor een afspraak, nagebeld moet worden of dat het onderzoek direct kan worden ingepland.

Bart Veldt, MDL-arts in Reinier de Graaf: “Het digitale prescopie-spreekuur is een mooi voorbeeld van hoe we moderne technieken kunnen inzetten om de communicatie met onze patiënten te verbeteren.”

Een voorbeeld

Voor alle vormen van endoscopisch onderzoek is digitale voorlichting beschikbaar. Bekijk een voorbeeld van een voorlichtingsfilm voor een coloscopie-onderzoek met sedatie. De vragenlijst is in dit voorbeeld al ingevuld en verstuurd.