IC-afdeling Reinier de Graaf start met vernieuwde scenariotrainingen

Reinier de Graaf is op de IC-afdeling gestart met het bieden van vernieuwde scenariotrainingen. Dit zijn simulaties van risicovolle, medische situaties. Tijdens deze trainingen leren artsen en verpleegkundigen om nog beter met elkaar samen te werken en verdiepen ze hun medische kennis. De IC is een van de eerste afdelingen in het ziekenhuis die is begonnen met het bieden van de vernieuwde scenariotrainingen.

Eerder dit jaar is er binnen Reinier de Graaf gestart met het opleiden van trainers voor de scenariotrainingen nieuwe stijl. Binnen het ziekenhuis werden al langer scenariotrainingen verzorgd, maar dit gebeurde vaak op verschillende manieren. De vernieuwde scenariotrainingen worden allemaal gegeven vanuit dezelfde onderwijskundige systematiek. Het doel is om hier uiteindelijk nog betere zorg mee te bieden.

Oefenpop

Tijdens de eerste scenariotraining nieuwe stijl op de IC werd de patiënt, oftewel de oefenpop, binnengebracht met verschijnselen van sepsis (bloedvergiftiging). Een arts en twee verpleegkundigen analyseerden vervolgens de situatie, startten de behandeling en stelden vast welke zorg de ‘patiënt’ nodig had. Twee verpleegkundigen en een trainer fungeerden als waarnemers. Een andere trainer beïnvloedde met een mini-tablet (de simpad) op afstand de gezondheid van de patiënt, door onder meer de bloeddruk te verlagen.

Na de training volgde de terugblik: wat ging goed en wat ging fout. “Het is tijdens een training gewenst om fouten te maken”, zo vertelt intensivist en scenariotrainer Marco Knook. “Op deze manier kunnen we tijdens de evaluatie bepalen waar de verbeterpunten liggen. Het is voor de medewerkers van de IC verplicht om aan de scenariotrainingen deel te nemen, maar er zijn geen beoordelingen aan verbonden. Op deze manier halen we de druk eraf, zodat onze medewerkers de ruimte hebben om vrij te oefenen en om samen te bepalen waar het beter kan.”

Communicatieve vaardigheden

De scenariotrainingen zijn bedoeld om zowel de medisch inhoudelijke kennis van deelnemers te verdiepen, als de communicatieve vaardigheden onderling. Het is aan de afdelingen zelf om te bepalen waar ze op willen focussen. Op de IC wordt gewerkt volgens het Crew Resource Management (CRM)-principe, waarbij de nadruk ligt op teamwork, onderlinge communicatie en het nemen van beslissingen in groepsverband. Tijdens de scenariotrainingen op de IC worden dan ook met name de communicatieve vaardigheden van deelnemers getest.

“We willen de scenariotrainingen ook inzetten om nieuwe medewerkers te trainen”, zo vertelt Knook. “Op deze manier willen we ze kennis laten maken met onze CRM-cultuur, zodat iedereen dezelfde ‘taal’ spreekt.” Vooralsnog zijn de trainingen alleen voor bestaande medewerkers van de IC, die één keer per jaar aan een training deelnemen. De ambitie is om dit uit te breiden naar twee of meerdere keren per jaar en ook met andere disciplines binnen het ziekenhuis.

De IC werkt met een vast aantal scenario’s om te gebruiken in de trainingen. Zo zijn er de scenario’s intubatie, moeilijke luchtweg, intoxicatie en verbloeding. Ook is het mogelijk om nieuwe scenario’s te bedenken of om tijdens de oefening van de reguliere scenario’s af te wijken. Knook: “Het komt erop neer om de realiteit zo goed mogelijk na te bootsen, om zo te kunnen leren.”