Hoe zijn jullie als ziekenhuis voorbereid op een mogelijk uitbraak van het Coronavirus?

De veiligheid van onze patiënten en medewerkers staat voorop. We zijn dan ook goed voorbereid op het coronavirus en de komst van eventuele besmette patiënten naar ons ziekenhuis. Als een patiënt zich meldt met de verdenking op deze ziekte, werken we volgens een protocol dat gebaseerd is op de landelijke richtlijnen van het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het isolatiebeleid van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Hiermee nemen we uitgebreide voorzorgsmaatregelen voor de patiënt en medewerkers. Al ons handelen is erop gericht om onze patiënten de best mogelijke zorg te geven en om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. 

We hebben een multidisciplinair team aangesteld dat alle ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus volgt. Het team staat in nauw contact met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden (GGD).