Geslaagde digitale wetenschapsmiddag 2020

30 oktober - Op 28 oktober 2020 vond de Reinier de Graaf Wetenschapsmiddag plaats. Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement presenteren jonge onderzoekers hun onderzoek aan publiek en jury. Hiermee maken zij kans op de Reinier de Graaf wetenschapsprijs. De wetenschapsmiddag werd dit keer in verband met de coronamaatregelen online gehouden.

SEH-arts Manchu Mahajan won op haar verjaardag de jury- én publieksprijs voor haar onderzoek ‘The impact of teach-back on patient recall and understanding of discharge information in the Emergency Department’. In dit onderzoek onderzocht Manchu wat patiënten onthouden uit het ontslaggesprek. Ze toetste dit door vragen te stellen over diagnose, behandeling, vervolgafspraken en alarmsymptomen. Uit haar onderzoek bleek dat als de verpleegkundige een ‘teach back’ gesprek (een gesprek waarvan de informatie aan de patiënt wordt teruggevraagd ter herhaling) met de patiënt voerde, deze meer informatie onthoudt.

Naast Manchu waren er vier andere onderzoekers aan het woord die vertelden over hun onderzoek en de bevindingen om kans te maken op de wetenschapsprijs.