Geen afname alcoholvergiftigingen afgelopen 12 jaar, wel vaker in combinatie met drugsgebruik

Het aantal kinderen dat met een alcoholintoxicatie in een ziekenhuis wordt opgenomen, is de afgelopen 12 jaar niet afgenomen. Ook is onder deze jongeren sinds 2017 een zorgwekkende stijging te zien van drugsgebruik. Dit blijkt uit de nieuwste onderzoekcijfers van kinderarts Nico van der Lely, oprichter van de alcoholpoli in Reinier de Graaf. In het onderzoek werden gegevens over alcoholvergiftigingen van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde in de periode 2007 tot en met 2019 met elkaar vergeleken en onderzocht.

Toename middelengebruik

De afgelopen jaren is het alcoholmisbruik onder jongeren nauwelijks veranderd qua geslacht, schoolniveau en ethanolspiegel. De gemiddelde leeftijd is wel gestegen van 14,97 in 2007 tot 15,69 jaar in 2019. Daarnaast valt op dat het gebruik van drugsmiddelen, in combinatie met alcoholgebruik, sinds 2017 aanzienlijk is toegenomen. In 2017 waren er bij 8% van de meldingen aanwijzingen voor drugsgebruik, in 2019 was dit verhoogd naar 18,6%. Cannabis werd het vaakst gebruikt onder jongeren met een alcoholintoxicatie.

Van der Lely licht de trends toe: “De stijging van de gemiddelde leeftijd reflecteert het toegenomen bewustzijn in de samenleving over de kwalijke gevolgen van alcohol, met name in de jonge leeftijd. Kinderen van 12 of 13 zien we gelukkig nauwelijks meer binnenkomen. De verhoging van de wettelijke alcoholleeftijd in 2014 heeft daar ook aan bijgedragen. Maar helaas zien we nog geen daling van het totaal aantal alcoholintoxicaties onder jongeren. Ook de stijging van middelengebruik in deze groep is verontrustend te noemen.”

 

Blijven werken aan alcoholbewuste generatie

Volgens Van der Lely dienen de data voor verdere preventieve maatregelen, gericht op kinderen, ouders en beleidsmakers. “We moeten ons blijven richten op bewustwording bij de jongeren zelf om ervoor te zorgen dat zij niet voor hun achttiende gaan drinken. Zo voorkomen we niet alleen ernstige hersenschade, maar gaan we ook richting een generatie die verantwoord met alcohol weet om te gaan. Bewustwording en preventie zijn essentieel. Daarom blijf ik mij samen met gemeenten, sportbonden en scholen onverminderd inzetten voor deze zaak en ben ik blij dat de staatssecretaris de bestrijding van problematisch alcoholgebruik heeft opgenomen in het nationaal preventieakkoord.”