Fertiliteitscentrum Voorburg krijgt topklinische erkenning

Reinier de Graaf is een topklinisch ziekenhuis. Dat betekent dat het ziekenhuis, naast het bieden van basiszorg, extra aandacht heeft voor hooggespecialiseerde en complexe zorg, wetenschap en opleiding. Sinds kort heeft het Fertiliteitscentrum in Voorburg, onderdeel van Reinier de Graaf, de topklinische erkenning gekregen voor de hooggespecialiseerde en complexe zorg die de medewerkers van dit centrum verlenen.

“Mede dankzij onze regionale en landelijke samenwerking met andere klinieken op het gebied van kwaliteit van zorg en wetenschap hebben we de topklinische erkenning gekregen”, aldus Evert van Santbrink, hoofd van het Fertiliteitscentrum. “Ik ben ontzettend blij met deze erkenning, die aantoont dat we als centrum voorop lopen in Nederland. Ook bevestigt dit aan onze patiënten dat ze bij ons in goede handen zijn.”

STZ

De erkenning is verleend door de Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), de organisatie die ook bepaalt welke ziekenhuizen zichzelf topklinisch mogen noemen. Een breed samengestelde beoordelingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de STZ-ziekenhuizen, de Nederlandse Patiëntenfederatie (NPF) en het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG), heeft bepaald dat het Fertiliteitscentrum aan alle criteria voldoet.

Het Fertiliteitscentrum levert zorg aan patiënten door een vruchtbaarheidsprobleem moeilijk zwanger kunnen worden. Denk daarbij aan reageerbuisbevruchtingen en behandelingen met eigen of donorzaad. Het centrum beschikt over een eigen IVF- laboratorium dat zeven dagen per week geopend is. Gynaecologen en fertiliteitsartsen werken er nauw samen met een multidisciplinair team, zoals een uroloog-androloog, internist-endocrinoloog, klinisch geneticus, psychiater, medisch psycholoog, klinisch chemicus, maatschappelijk werker en diëtist. 

STZ-topklinisch zorgregister

Dankzij de topklinische erkenning wordt het Fertiliteitscentrum opgenomen in het STZ-topklinisch zorgregister. Daarin staan alle centra, poliklinieken en andere onderdelen van ziekenhuizen in Nederland die een topklinische erkenning hebben. Vanaf december dit jaar is dit zorgregister online te raadplegen door patiënten, zodat zij duidelijker weten waar ze terecht kunnen voor hooggespecialiseerde en complexe zorg. Ook organisaties als patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en verwijzers kunnen vanaf eind dit jaar het register inzien.