Een dag uit het leven van de teamleider Carrierebureau

8.15 uur: ik maak me op voor de kickoff van de week samen met de recruiters en loopbaanadviseur. Nadat ik de cijfers uit Connexys heb gegenereerd en deels geanalyseerd, verwerk ik ze op het kickoffbord.

8.30 uur: Samen stellen we vast hoe we “in de wedstrijd zitten”,
wat ons belemmert om onze doelen voor de klant te bereiken,
wat we kunnen verbeteren om de normtijden rond de reactietermijn(en) naar
kandidaten en hiring managers niet te overschrijden
en just-do-it-verbeteracties voor de klant.

8.45 uur: Een collega uit team P&O-arbeidsvoorwaarden schuift aan en informeert ons over een nieuw functiewaarderingsprogramma. Goed te weten dat er een nieuwe tool is die recruiters kunnen inzetten bij functies waar de functiebeschrijving nog niet helemaal rond is.

9.00 uur: Samen met één van de recruiters knal ik door naar de dagstart met het P&O-servicepunt. Terwijl de recruiter de balie waarneemt, maken we als P&O-servicepunt ook in 10 minuten de balans op …. Samen stellen we vast hoe we “in de wedstrijd zitten”, wat ons belemmert om onze doelen voor de klant te bereiken, en just-do-it-verbeteracties voor de klant.

Één van de medewerkers geeft aan die dag een afspraak elders te hebben. Samen bedenken ze een oplossing om negatieve gevolgen voor de (telefonische) bereikbaarheid voor de klant tegen te gaan. Het item “De week van” staat in het teken van de inloopspreekuren voor medewerkers die in dienst treden van de coöperatie vrijgevestigde medisch specialisten.

Vanuit team P&O-advies is aangegeven dat er iets met de postsortering fout gaat, waardoor klanten onnodig moeten wachten op antwoord. Een van de medewerkers gaat hierover schakelen met advies met als doel het postsorteer-stroomschema te optimaliseren.

Na de dagstart bekijk ik kritisch de balieklapper en baliewerkomgeving van het P&O-servicepunt en complimenteer de medewerkers over het feit dat deze “5S-proof” zijn.

11.00 uur: Na enkele tweets, posts, updates en mails, krijg ik van 2 recruiters een presentatie van hun ideeën over vernieuwingen voor de website. Samen sparren we over de te zetten stappen. Gaaf om de vernieuwde klantbehoefte te verwerken in onze digitale media.

12.30 uur: Na de gezamenlijke lunch neem ik samen met onze “kwartiermaker” door hoe we de verhuizing naar de Gravin doelmatig kunnen aanvliegen. Onderdeel is ook hoe we wat aan wie communiceren en welke vragen zij aan het facilitair bedrijf kan voorleggen.

14.30 uur: Om het verhuizen te vergemakkelijken, kijkt de hele afdeling continu kritisch naar de werkomgeving. Ons oog is op een kast met dossiers gevallen. Al analyserend concluderen we dat deze ingescand zouden kunnen worden. Omdat niet helder is wat wel/niet digitaal bewaard mag worden, vraag ik de managementassistente actie richting team P&O-arbeidsvoorwaarden te nemen.

15.30 uur: Teamleidersoverleg met de manager P&O en teamleider advies. Onderwerp zijn o.a. de verkennende samenwerking met het Haga, de kwartaalcijfers P&O totaal.  

16.30 uur: Ik loop nog even naar het P&O-servicepunt en ga na hoe de vernieuwde afspraken met de recruiters verlopen. Onlangs hadden we 1+1=3 sessie om te weten wat we van elkaar verwachten en hoe we elkaar het beste kunnen helpen. De afspraken die we daar maakten, blijken nog niet helemaal duidelijk….Ook wordt opgemerkt dat dat wat wel werkt, ook met andere opdrachtgevers, zoals team P&O-advies, besproken zou moeten worden….never a dull moment en altijd nog iets te verbeteren.

17.00 uur: Ik rond af door me voor te bereiden op de volgende dag waarop o.a. een sparmoment met de manager Communicatie waarin we onze jaarplannen op elkaar afstemmen en een individueel overleg met de loopbaanadviseur gepland staan. Nu al zin in morgen. Jij ook?