Delftse burgemeester en wethouder bezoeken Polikliniek Jeugd en Alcohol

De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt en de Delftse wethouder Karin Schrederhof (Sport) hebben gisteren een werkbezoek gebracht aan de Polikliniek Jeugd en Alcohol van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Tijdens dit bezoek informeerde kinderarts Nico van der Lely hen over problematisch alcoholgebruik onder jongeren en het belang van voorlichting aan ouders, studenten, docenten en op sportverenigingen. Ook overhandigde Van der Lely samen met auteur Bo Buijs een nieuw voorlichtingsboek over alcohol aan de burgemeester, waaraan hij heeft meegewerkt.

Van links naar rechts: Wethouder Karin Schrederhof, auteur Bo Buijs, kinderarts Nico van der Lely en burgemeester Marja van Bijsterveldt.

“Ik vind het geweldig om te zien hoe betrokken Nico van der Lely is bij de gezondheid van kinderen”, aldus burgemeester Van Bijsterveldt. “En dat hij ouders, docenten, studenten- en sportverenigingen bewust maakt van hun voorbeeldfunctie. Alcohol is op veel plaatsen makkelijk verkrijgbaar. We moeten met elkaar jongeren behoeden voor misbruik. Zo kunnen we gezamenlijk een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde generatie.” 

Sportclubs

In 2017 belandden ruim 800 kinderen met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Van der Lely:  “Ieder kind dat opgenomen wordt, is er één te veel. Daarom zet ik mij als kinderarts al jaren in om drankgebruik onder jongeren terug te dringen.”  Van der Lely spreekt maandelijks pubers tijdens het Scholierenuurtje in Reinier de Graaf en bezoekt ruim 80 keer per jaar scholen en sportclubs in heel Nederland om voorlichting te geven.  Samen met Jongeren op Gezond Gewicht, de Gezonde School, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de sportbonden en NOC* NSF brengt hij problematisch alcoholgebruik onder de aandacht. 

Wethouder Karin Schrederhof is blij dat ook sportclubs bewust worden gemaakt van de gevaren van alcohol. “Het blijkt dat jongeren op sportclubs relatief gemakkelijk aan alcohol kunnen komen. Het is daarom goed dat verenigingen hier beleid voor maken en barmedewerkers er op wijzen dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol mogen bestellen en drinken. We hebben op dat gebied echt nog een slag te slaan om de bewustwording bij sportclubs te vergroten.” 

Onderwijsmateriaal

Van der Lely heeft samen met auteur Bo Buijs aan het informatieboekje Alcohol gewerkt. Hiermee wil hij de bewustwording over de schadelijke effecten van alcohol beter onder de aandacht brengen bij jongeren. Het boekje is bedoeld voor kinderen tussen 10 en 14 jaar en legt hen uit wat de effecten van alcohol zijn op het menselijk lichaam en waarom het belangrijk is om hier verstandig mee om te gaan. De boekjes worden vooral gebruikt door basisscholen voor spreekbeurten en werkstukken en zijn te leen bij de openbare bibliotheken. 

Nico van der Lely

Nico van der Lely, kinderarts in het Reinier de Graaf ziekenhuis, ontdekte dat in Nederland steeds meer jongeren met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belandden. En dat zij op steeds jongere leeftijd gingen drinken. Hij vond dat zeer zorgelijk en wilde hier wat aan doen. Daarom richtte hij in 2006 de Polikliniek voor Jeugd en Alcohol op om de kinderen met een alcoholvergiftiging te behandelen en hen samen met de ouders voor te lichten over de onherstelbare schade die comazuipen veroorzaakt. Inmiddels zijn er 12 poliklinieken opgericht in probleemregio’s. Al sinds jaar en dag laat Van der Lely met presentaties in het land en in de media zien wat alcohol bij jongeren teweeg kan brengen. Hij heeft hiermee veel bijgedragen aan de nieuwe manier waarop tegen alcohol en pubers wordt aangekeken. Tevens was hij initiator van de wetswijziging waarbij de leeftijd van verkoop van licht alcoholische dranken werd verhoogd van 16 naar 18 jaar. Op 23 november ondertekende Van der Lely het Nationaal Preventieakkoord voor een alcoholvrije generatie.