Definitief besluit over toekomst Voorburg

De directie van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft een definitief besluit genomen over de toekomstplannen van het Diaconessenhuis in Voorburg. Dat betekent dat in Voorburg in 2021 een nieuwe, toekomstbestendige polikliniek geopend wordt, waar ruimte is voor de bestaande poli’s, diagnostiek en het IVF-centrum. Deze polikliniek komt op de plaats van de huidige zusterflat. Het Diaconessenhuis en de daarbij behorende grond worden verkocht. De operaties worden vanaf 2021 verplaatst naar het Gasthuis in Delft, daarom wordt het OK complex op die locatie uitgebreid. 

Deze definitieve beslissing volgt op het voorgenomen besluit van eind vorig jaar. Dit voorgenomen besluit is toegelicht aan de betrokken medewerkers en de medische staf. Daarnaast zijn de adviestrajecten met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Verpleegkundige Raad inmiddels doorlopen en is gesproken met relevante stakeholders, zoals huisartsen en de gemeenten, over de toekomst van het Diaconessenhuis in Voorburg.

Inmiddels is gestart met een inventarisatieronde bij alle patiënten en medewerkers van het Diaconessenhuis om van hen te horen wat er noodzakelijk is bij de inrichting van de nieuwe polikliniek. Na deze ronde kan een programma van eisen vast worden gesteld. Op basis daarvan wordt een voorlopig ontwerp getekend. De planning is om eind dit jaar een eerste ontwerp te kunnen delen met medewerkers en andere betrokkenen.