Centrum voor Slaapstoornissen behaalt accreditatie van SVNL

Het Centrum voor Slaapstoornissen van het Reinier de Graaf ziekenhuis is geaccrediteerd door de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL). Dit houdt in dat het centrum voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van de vereniging. Zo biedt het Centrum voor Slaapstoornissen een multidisciplinaire aanpak om patiënten zo goed mogelijk te behandelen voor hun slaapproblemen en werken de specialisten van de afdelingen KNO, Longziekten en Neurologie hierin intensief samen.

De SVNL is daarnaast te spreken over de kennis en kunde van alle medewerkers die binnen het Centrum voor Slaapstoornissen samenwerken. Ook worden patiënten tijdig geholpen wanneer zij een slaapprobleem hebben en zijn volgens de SVNL de doorlooptijden van de behandelingen kort.  Het Centrum voor Slaapstoornissen van Reinier de Graaf is een van de 17 slaapcentra in Nederland met deze accreditatie. 

Neuroloog Marjolijn Bornebroek werkt in het Centrum voor Slaapstoornissen en is heel blij met de behaalde accreditatie: “Sinds de oprichting van het centrum in 2012 zijn we hard aan het werk om de zorg aan onze patiënten steeds beter te maken. De accreditatie van de SVNL laat zien dat we hiermee op de goede weg zijn. Ook is het fijn dat we met het behalen van deze accreditatie op landelijk niveau meepraten over hoe we de zorg voor mensen met slaapproblemen het beste kunnen organiseren.” 

De accreditatie is twee jaar geldig en kan, als Reinier de Graaf de aanbevelingen van de SVNL opvolgt, daarna met vijf jaar worden verlengd. Bornebroek: “Als aanbeveling kregen we onder meer mee om nog uitgebreidere slaaponderzoeken te doen en daarvoor een slaapkamer in het ziekenhuis in te richten. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.”

In het Centrum voor Slaapstoornissen worden patiënten behandeld met klachten als slaapapneu, snurken, slapeloosheid, rusteloze benen en slaapwandelen. Het aantal patiënten dat het centrum bezoekt, blijft groeien. In 2012 ontving het Centrum voor Slaapstoornissen ruim 300 nieuwe patiënten, terwijl dit in 2017 is uitgegroeid naar ongeveer 900. In datzelfde jaar voerden de specialisten 1500 slaaponderzoeken uit.