Centrum voor Allergie en Kind krijgt topklinische erkenning

Reinier de Graaf is een topklinisch ziekenhuis. Dit zijn ziekenhuizen met een bovenregionale functie, die niet zijn gekoppeld aan een universiteit en die complexe medische zorg bieden. Vandaag is bekend geworden dat het Centrum voor Allergie en Kind van het Reinier de Graaf ziekenhuis topklinische erkenning heeft gekregen voor de hooggespecialiseerde en complexe zorg die de medewerkers van dit centrum verlenen.

De grondlegger van het centrum is allergoloog Hans de Groot: “Ik ben heel trots op deze erkenning. Binnen het Centrum voor Allergie en Kind streven we ernaar om kinderen met allergische aandoeningen zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Ook preventie is een belangrijk aspect. Zo krijgen op de Pindapoli baby’s met een verhoogde kans op een pinda-allergie preventief pindakaas te eten. Daarmee kan voorkomen worden dat ze een pinda-allergie gaan ontwikkelen. Kinderen hebben daar de rest van hun leven profijt van. Het is fijn dat dit door de STZ erkend wordt en dat patiënten en verwijzers hierdoor weten dat wij de best mogelijke zorg leveren. Ook is dit een beloning voor het harde werk van alle specialisten die nauw samenwerken binnen het centrum.”

Het Centrum voor Allergie en Kind maakt onderdeel uit van het Delfts Allergie Centrum (DAC) en is specifiek gericht op het behandelen van allergieën bij kinderen. Binnen het DAC werkt een groot aantal specialisten samen om de best mogelijk diagnostiek en behandeling te bieden, zoals allergologen, kinderartsen, diëtisten, dermatologen, KNO-artsen, medisch immunologen, medisch psychologen en de longarts.

Op de Pindapoli krijgen baby's met een verhoogde kans op een pinda-allergie preventief pindakaas te eten. Daarmee kan voorkomen worden dat ze een pinda-allergie gaan ontwikkelen.

STZ

De erkenning is verleend door de Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), de organisatie die ook bepaalt welke ziekenhuizen zichzelf topklinisch mogen noemen. Een breed samengestelde beoordelingscommissie, bestaande uit medici van andere ziekenhuizen, de Patiëntenfederatie Nederland  en de Landelijke Huisartsen Vereniging heeft vastgesteld dat het Centrum voor Allergie en Kind aan alle criteria voldoet. Denk daarbij aan regelmatig contact met patiëntenorganisaties, het uitvoeren van en publiceren over wetenschappelijk onderzoek over het specialisme en het bestaan van opleidingsmogelijkheden binnen de afdeling.

Dankzij de topklinische erkenning wordt het Centrum voor Allergie en Kind opgenomen in het STZ Topklinisch Zorgregister. Daarin staan alle centra, poliklinieken en andere onderdelen van ziekenhuizen in Nederland die een topklinische erkenning hebben. Sinds vandaag is dit zorgregister online te raadplegen door patiënten, zodat zij duidelijker weten waar ze terecht kunnen voor hooggespecialiseerde en complexe zorg. Ook organisaties als patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en huisartsen kunnen vanaf vandaag het register inzien.