Cees van der Zande start als Directeur Strategisch Vastgoed RHG

Cees van der Zande is sinds deze maand gestart als Directeur Strategisch Vastgoed van de Reinier Haga Groep (RHG). In deze functie is hij verantwoordelijk voor het vormgeven van de vastgoedorganisatie binnen de groep en de ziekenhuizen. Van der Zande is benoemd door de Raad van Bestuur van de RHG, vanuit de behoefte om de vastgoedstrategie op groepsniveau te positioneren en te organiseren.

Als Directeur Strategisch Vastgoed zal Van der Zande zich bezighouden met de vastgoedstrategie en de huidige en nieuwe bouwprojecten van de RHG. Concrete projecten zijn onder meer de bouw van het Orthopedisch Centrum in Zoetermeer, het op vastgoedniveau invulling geven aan het strategisch beleidsplan van de RHG en het presenteren van een vastgoedvisie op de lange termijn.

Vanwege zijn nieuwe functie is Van der Zande gestopt met zijn werkzaamheden voor Reinier de Graaf en is hij in dienst getreden van de RHG. Wel blijft hij eindverantwoordelijk voor het afronden van de vorig jaar opgeleverde nieuwbouw van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Zijn standplaats blijft Delft, maar Cees zal ook veelvuldig aanwezig zijn in het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis.