Bouw OK-complex op bezoekersparkeergarage Gasthuis Delft in volle gang

In september is de bouw van ons kleinschalige, moderne OK-complex op de bezoekersparkeergarage bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft gestart. De bouw verloopt volgens plan en onze aannemer is momenteel bezig met het realiseren van de ruwbouw bovenop het dak van de parkeergarage. Bij het ontwerp van de parkeergarage is destijds al rekening gehouden met eventuele toekomstige uitbreiding, waardoor de constructie voldoet aan alle eisen om de opbouw te dragen. De verwachting is dat de bouw tijdens de kerstvakantie twee weken stil ligt.

In dit compacte complex komen twee operatiekamers met een recoveryafdeling, 12 dagverplegingsbedden en -stoelen en 6 stoelen voor oogingrepen. In de nieuwe operatiekamers zullen vooral eenvoudige, geplande ingrepen in dagbehandeling plaatsvinden.

Door de veranderde zorgvraag en technologische ontwikkelingen heeft Reinier de Graaf besloten de (complexe) zorg  en ingrepen waar een ziekenhuisopname voor nodig is te concentreren op onze hoofdlocatie in Delft. Op onze locaties in Voorburg en Naaldwijk behouden we moderne poliklinieken, waar patiënten terecht kunnen voor spreekuren, controles en diagnostiek. Zo willen we onze patiënten de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment geven.