Bereikbaarheid Diaconessenhuis Voorburg

 

Werkzaamheden op- en afrit A12-Maanweg

De gemeente Leidschendam-Voorburg  is bezig met het verbeteren van de verkeersafwikkeling rondom de op- en afrit van de A12 t.h.v. de Binckhorst en Voorburg.  Het project omvat een aantal maatregelen:

  • Op de kruispunten Maanweg-Regulusweg en Prins Bernardlaan-Laan van Nieuw Oosteinde worden de verkeerslichten vernieuwd.
  • Er komen extra rijstroken voor afslaand verkeer op zowel de Regulusweg als de Maanweg.
  • De 2 rijstroken van de Maanweg naar de oprit van de A12 komen vrij te liggen en in een vloeiende bocht.
  • Op de Laan van Nieuw Oosteinde wordt in de richting van de A12 de rijstrook voor de bus verlegd.
  • Over de Westenburgstraat komt een extra oversteekplaats voor voetgangers.
  • De inrichting van de Regulusweg tussen de Maanweg en de Saturnusstraat wordt vernieuwd.
  • Het hele werkgebied wordt voorzien van nieuw asfalt.

De werkzaamheden leveren hinder op voor het verkeer aangezien het nu eenmaal om een druk verkeerspunt gaat.
 

Bereikbaarheid Diaconessenhuis

De laatste week van de werkzaamheden is het meest ingrijpend voor het verkeer en is ook relevant voor medewerkers en  bezoekers van Reinier de Graaf in Voorburg. Het betreft de periode van vrijdagavond 14 augustus (21.00) tot zondagavond 23 augustus (21.00). In deze 9 dagen zijn er grote werkzaamheden  en zijn de kruispunten volledig afgesloten inclusief de op- en afrit van de A12.

Dit betekent voor het Diaconessenhuis dat bezoekers vanaf de snelweg niet meer vanaf de A12 bij Voorburg eraf kunnen.

Verkeer op de A12 richting Den Haag wordt in deze week omgeleid via de Zuid Hollandlaan en via de Centrumring richting de Binckhorst en Voorburg.

Vanaf Delft-Rotterdam kan men vanaf de A13 en A4 via de afslag Laan van Delfvliet, Laan van Hoornwijck, Haagweg en Geestbrugweg richting het ziekenhuis.

Vanaf de andere kant kan met vanaf de N14 bij Leidschendam binnendoor via de Prins Bernardlaan en de Parkweg.

De bussen 26 en 28 rijden in deze week om vanaf Voorburg station via de Prinses Mariannelaan naar de Binckhorstlaan. Voor bezoekers met de bus betekent het dus juist een toename in het aantal bussen en mogelijkheden om bij het Diaconessenhuis te komen.

Meer informatie over de afsluitingen en omleidingsroutes is terug te vinden via www.denhaag.nl/bereikbaarheid.