Afdeling Longziekten start met pilot thuismetingen voor COPD-patiënten

Het Reinier de Graaf ziekenhuis gaat in samenwerking met het e-health bedrijf Luscii het komende halfjaar een pilot houden met thuismetingen voor patiënten met de chronische longziekte COPD. Door middel van deze metingen kan een zorgverlener  op afstand medisch advies geven. COPD-patiënten hoeven hierdoor minder vaak naar het ziekenhuis te komen.

COPD is een ziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Hierdoor kunnen patiënten moeilijker ademen en hebben ze minder energie. Patiënten met COPD hebben vaak last van longaanvallen, waarbij ze last krijgen van benauwdheidsklachten, hoesten of slijmproductie. Daardoor moeten ze vaak in het ziekenhuis opgenomen worden.

Aan de pilot doen 25 COPD-patiënten mee. De deelnemers krijgen een tablet waarmee ze via een app één keer per week een vragenlijst invullen over hun kwaliteit van leven. Ook meten ze het zuurstofgehalte van hun bloed door middel van een zogenoemde saturatiemeter die in verbinding staat met de tablet. 

Een specialistisch longverpleegkundige bekijkt vervolgens de uitkomsten in het ziekenhuis. Als deze bepaalde drempelwaardes overschrijden, dan neemt de verpleegkundige via beeldbellen contact op met de patiënt. Zo heeft de verpleegkundige letterlijk zicht op hoe het met de patiënt gaat en kan hij of zij bijvoorbeeld de medicatie aanpassen, in overleg met de behandelend specialist. Hierdoor hoeft de patiënt minder vaak voor controle of behandeling naar het ziekenhuis te komen. Deze reis is vooral voor patiënten met COPD een hele onderneming. Zorg op afstand is daarom zeer geschikt voor deze groep patiënten.  

“Wij willen met deze pilot de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt brengen”, aldus projectleider René de Brouwer. “Daarnaast zorgen we hiermee dat  COPD-patiënten meer regie over hun eigen gezondheid krijgen. Dit project is een prima voorbeeld van hoe we in Reinier de Graaf de juiste zorg, op de juiste plaats willen bieden.” 

Tijdens en na de pilot vindt evaluatie plaats. Ervaringen van patiënten en zorgverleners staan hierbij centraal. In samenwerking met Luscii vindt er ook wetenschappelijk onderzoek plaats naar de resultaten van de monitoring op afstand. Als de pilot succesvol is, dan wil de afdeling Longziekten meer COPD-patiënten gaan monitoren op afstand.