Aanpak bewust alcoholgebruik Delftse studenten uitgebreid

De samenwerking van kinderarts Nico van der Lely van Reinier de Graaf (oprichter Stichting Jeugd en Alcohol), de gemeente Delft, de Technische Universiteit Delft, het Rode Kruis (afdeling Delft en Midden-Delfland) en vijf Delftse studentenverenigingen, krijgt een meerjarig vervolg. Steeds meer studentenorganisaties sluiten zich aan bij de aanpak gericht op bewustwording en verandering van alcoholgebruik bij studenten. Dinsdagavond 9 juli tekenden bovenstaande initiatiefnemers een samenwerkingsovereenkomst voor de komende vier jaar, waarbij meer dan tien nieuwe studentenorganisaties betrokken worden. 

De brede samenwerking is uniek door de integrale aanpak, waarbij studenten zelf het voortouw nemen. De besturen van de Delftse studentenorganisaties, Delftsch Studenten Corps, D.S.R. Proteus-Eretes, Delftsche Studenten Bond, D.S.V. Sint Jansbrug en K.S.V. Sanctus Virgilius, beseffen dat het initiatief voor de verandering in het alcoholgebruik bij studentenverenigingen het beste bij de studenten zelf vandaan kan komen. 

Afgelopen jaar werd vooral ingezet op bewustwording, onder meer via voorlichting van eerstejaars studenten en een goed bezocht symposium voor bestuurders van studentenorganisaties. Naast sprekers uit onder meer de horeca-branche en de gezondheidszorg, discussieerden ruim 150 aanwezigen hier tijdens workshops over de wijze waarop verantwoord alcoholgebruik onder studenten gestimuleerd kan worden. Kinderarts Nico van der Lely is blij met de samenwerking: “Doordat de studenten zich bewust zijn van de gevaren van alcoholmisbruik, willen zij zelf actief meedenken over een aanpak om studenten te laten minderen met hun alcoholgebruik. Dit is echt een ‘mind change’, waar ik heel blij mee ben.”


Alle ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst ''Aanpak bewust alcoholgebruik Delftse studenten''.