30 procent grotere overlevingskans voor vrouwen bij huidkanker

Cum laude promotie voor arts-assistent Arjen Joosse

Arjen JoosseHoe komt het dat vrouwen met melanoom (een vorm van huidkanker) een dertig procent grotere overlevingskans hebben dan mannen? Eén ding is zeker: het veel gehoorde argument dat dit komt doordat vrouwen eerder naar een dokter stappen dan mannen als ze denken iets te hebben, klopt niet. Het verschil zit niet in gedrag, maar heeft een andere oorzaak, waarschijnlijk een biologische. Dat blijkt uit onderzoek van Arjen Joosse, arts-assistent bij Interne Geneeskunde van Reinier de Graaf. Hij promoveerde begin februari cum laude op zijn proefschrift Geslachtsverschillen voor progressie en overleving van het melanoom. Joosse deed zijn onderzoek aan het Erasmus MC.

Uitzaaiingen

Huidkanker komt veel voor in Australië en Nieuw-Zeeland en steeds vaker in Europa en de Verenigde Staten. Ook in Nederland stijgt het aantal mensen wat melanoom krijgt. Als een melanoom in de huid wordt gevonden, is behandeling goed mogelijk. Als het melanoom echter uitzaait naar een ander orgaan, is de kans op overlijden heel groot. De kans op uitzaaiingen is van diverse factoren afhankelijk: onder andere de dikte van het melanoom, de leeftijd van de patiënt en de plek op het lichaam. Uit het onderzoek blijkt dat ook het geslacht bepalend is voor de overlevingskansen.

Zuurstofradicalen

Joosse en de mede-onderzoekers maakten duidelijk dat verschil in gedrag tussen mannen en vrouwen geen invloed heeft. Wat wel de (biologische) verklaring is, vergt nader onderzoek. Of er is een biologische eigenschap van vrouwen die ze beschermt, of mannen hebben een eigenschap die de ontwikkeling van hun melanoom stimuleert danwel de weerstand ertegen vermindert.

Arjen Joosse: “Er is zo’n groot verschil in kansen dat het belangrijk is de oorzaak te achterhalen. Dat maakt behandeling ook beter mogelijk.” Hij denkt zelf dat het te maken zou kunnen hebben met de hoeveelheid zuurstofradicalen bij mannen en vrouwen. “Het is bekend dat vrouwen die radicalen beter kunnen neutraliseren dan mannen. Mogelijk is dat de reden waarom het aantal uitzaaiingen bij vrouwen lager is.”

Publiciteit

Onderdelen van zijn onderzoek hebben wereldwijd al veel publiciteit opgeleverd. Een publicatie van één van de hoofdstukken in de Journal of Clinical Oncology, een van de belangrijkste vakbladen, leidde tot berichten bij Reuters en Yahoo. De nieuwsmedia in Nederland kopieerden vervolgens de bevindingen. O.a. de Telegraaf, AD, RTL Nieuws en nu.nl schreven over zijn onderzoek.