Stijgende lijn patiëntervaring

Een mooie stijgende lijn in de patiëntervaring. In de landelijke patiëntenenquête, CQ-index ziekenhuisopname, stijgt Reinier de Graaf in 2016 van een 8,01 naar een 8,26. Aan het streven van het ziekenhuis om in 2016 een score 8 of hoger te halen is daarmee ruimschoots voldaan.

De patiënt ervaart de communicatie met verpleegkundigen en de ontvangst op de afdeling goed. Ook het gevoel van veiligheid van patiënten is gestegen en het ziekenhuis kreeg een hoge score met betrekking tot de samenwerking tussen zorgverleners. Patiënten zien ook aandachtspunten: zij noemden de inhoud van het opnamegesprek, communicatie over medicatie en de informatie bij ontslag.

Verbeteren

Cijfers zijn belangrijk, Reinier kijkt ook achter de cijfers. Aan antwoorden op vragen als: ‘Hadden de zorgverleners voldoende tijd voor u? Luisterden ze goed naar u?’, zie je waar je als ziekenhuis kunt verbeteren. Alle afdelingen gaan met hun eigen resultaten aan de slag. Zo streven we naar nóg tevredener patiënten in 2016.

Over de CQ-index

De CQ-index Ziekenhuisopname is een landelijke en gevalideerde methode voor het onderzoeken van patiëntervaringen. Het onderzoek werd gehouden onder patiënten die in de periode januari t/m maart 2016 in Reinier de Graaf waren opgenomen, zij kregen het verzoek hun ervaringen te delen. In totaal deden 1250 patiënten mee aan het onderzoek.

CQ-Rapportage Ziekenhuisopnames Reinier de Graaf 2016

CQ-Rapportage Dagopnames Reinier de Graaf 2016