Kwaliteit in Reinier

Patiënten hebben recht op de best mogelijke zorg. Boven alles moet deze zorg ook veilig zijn. In alle lagen van het ziekenhuis streven we daarom continu naar verbetering van (zorg)processen. Deze integrale kwaliteitszorg leidt tot de toekenning van diverse accreditaties, certificeringen, keurmerken en noteringen in ranglijsten. In de onderliggende pagina's kunt u hier alles over teruglezen.

Accreditaties en certificeringen

Onze patiënten hebben recht op de best mogelijke zorg. Boven alles moet deze zorg veilig zijn. In alle lagen van het ziekenhuis streven we daarom continu naar verbetering van (zorg-)processen. Deze integrale kwaliteitszorg leidt tot de toekenning van diverse accreditaties en certificeringen. Een overzicht.

Calamiteiten

Waar mensen werken, gaan soms dingen mis. Deze waarheid geldt ook voor Reinier de Graaf, hoezeer we ook ons uiterste best doen om ze te voorkomen. In het ziekenhuis gelden daarom strikte regels en processen voor hoe we omgaan met calamiteiten.

Keurmerken en ranglijsten

Reinier de Graaf wil uitgroeien tot het beste ziekenhuis van Nederland. En we zijn op de goede weg. Volgens Elsevier behoort Reinier de Graaf opnieuw tot de 10 beste ziekenhuizen van Nederland. Elsevier rekent ons ziekenhuis tot de kopgroep: de laatste vijf jaar scoren we een constante hogere eindscore dan gemiddeld. onze medische zorg tot de beste 15 procent van ons land. Reinier de Graaf neemt in de AD Ziekenhuis Top 100 een 38e plaats in. Een daling ten opzichte van vorig jaar toen we op plek 24 stonden. De daling op de lijst laat zien dat we nog werk te verzetten hebben, om onze ambitie -in 2016 het beste ziekenhuis van Nederland te zijn- waar te maken. Veel van onze afdelingen of behandelingen hebben een keurmerk gekregen. Een overzicht.

Kwaliteitsvenster

Reinier de Graaf publiceert, net als andere algemene ziekenhuizen, aan de hand van tien onderwerpen heldere en eenduidige informatie over de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Patiënten kunnen in één oogopslag zien hoe ons ziekenhuis scoort op een bepaald onderwerp ten opzichte van eerdere jaren, het landelijke gemiddelde en/of de norm.

Klik op de afbeelding hierboven om naar het kwaliteitsvenster van Reinier de Graaf te gaan, ontwikkeld door Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen.

Sterftecijfers

Reinier de Graaf houdt, net als alle ziekenhuizen in Nederland, bij hoeveel patiënten jaarlijks in het ziekenhuis overlijden. Deze gegevens worden gebruikt om het sterftecijfer (HSMR, ofwel Hospital Standardized Mortality Ratio) te berekenen.

Stijgende lijn patiëntervaring

Een mooie stijgende lijn in de patiëntervaring. In de landelijke patiëntenenquête, CQ-index ziekenhuisopname, stijgt Reinier de Graaf in 2016 van een 8,01 naar een 8,26.

Uw mening telt

Reinier de Graaf stelt hoge eisen aan de zorg en dienstverlening. Uw mening is daarbij zeer waardevol. Hiermee kunnen we onze zorg- en dienstverlening steeds verder verbeteren.