Innovatieplatform

Zorg kan altijd beter en wordt steeds complexer. Om toch aan de vraag naar zorg te voldoen en om deze betaalbaar te houden, is het onder meer belangrijk om optimaal gebruik te maken van innovaties. In Reinier is daarom een jaar geleden de werkgroep innovatie opgericht, die inmiddels bekendstaat onder de naam Innovatieplatform. Het innovatieplatform wil een bijdrage leveren aan de totstandkoming van innovaties binnen het Reinier door innovatieve initiatieven binnen te halen en te stimuleren, samenwerkingsverbanden te vormen en een interne innovatiecultuur te creëren. Dit alles binnen de gedefinieerde speerpunten: Regie naar de patiënt, Vitaliteit, Veiligheid patiënt en omgeving en Decision support.

Wat is het innovatieplatform?
Het innovatieplatform betreft een brede afspiegeling van de organisatie met draagvlak, kennis en financiële middelen om innovatieve trajecten te kunnen stimuleren.

Wat is het doel?

  • Verbinden: Opbouwen van netwerk en creëren van samenwerkingsverbanden om innovaties tot stand te brengen;
  • Faciliteren: innovatieve ideeën intern/extern helpen met de opstartfase;
  • Cultuurvorming: bewustwording creëren en het innovatief denken stimuleren;

Waarvoor kunt u bij het innovatieplatform terecht?

  1. Als innovatief bedrijf / start-up voor samenwerking
  2. Als particulier om je behoefte of innovatieve idee te delen

Voorbeelden

  • Begin 2017 is gestart met een pilot videoconsult. Dit is een alternatief voor een fysiek herhaalconsult en een uitkomst voor chronisch zieken of bijvoorbeeld patiënten die slecht ter been zijn.
  • Op initiatief van de fysiotherapeuten is een product, click-clip, ontwikkeld dat twee krukken bij elkaar houdt. Dit voorkomt het vallen van krukken wanneer ze bijvoorbeeld tegen een muur worden geplaatst.
  • In de komende periode zal een pilot starten met Virtual Reality-brillen. Deze brillen kunnen helpen bij het afleiden van patiënten tijdens een onderzoek.